Øystein har ventet i fem år på dagens vedtak

Øystein Rushfeldt kan smile bredt i dag, drøyt fem år etter at Nussir ASA sendte inn sin søknad om sjødeponi er endelig vedtak fattet. (Foto: Linda Storholm)
Direktør Øystein Rushfeldt og Nussir ASA fikk årets julegave tidlig, da klima- og miljødepartementet i dag opprettholdt Miljødirektoratets vedtak om å tillate sjødeponi i Repparfjorden.

Direktør Øystein Rushfeldt og Nussir ASA fikk årets julegave tidlig, da klima- og miljødepartementet i dag opprettholdt Miljødirektoratets vedtak om å tillate sjødeponi i Repparfjorden. 

- Dette er den viktigste enkeltmilepælen politisk og risikomessig for oss, sier en glad Øystein Rushfeldt. Søknaden om å få deponere avgangsmassene i Repparfjorden ble sendt inn i oktober 2011. Nå, drøye fem år etterpå er den endelig avgjort og kan ikke påklages videre. 

- Nå er ballen spilt tilbake til oss, sier Rushfeldt.

Les: Klima- og miljødepartementet sier ja til sjødeponi i Repparfjorden


Uforutsigbar tidsbruk

For i påvente av den politiske behandlingen av utslippstillatelsen har gruveselskapet pent måttet vente. Rushfeldt har flere ganger uttalt seg kritisk til den uforutsigbare tidsbruken i prosjektet, som startet for ti år siden. Og Nussir tar i mot ballen med åpne armer. Selskapet har allerede arbeidet med prosjektering av gruva en tid, og nå setter de inn det siste støtet i sluttfasen av prosjekteringsarbeidet, samtidig som de nå skal ut i kapitalmarkedet og hente penger til utbyggingen. 

- Og vi er nødt for å lykkes med å hente penger om vi skal få til dette, men det er vår jobb, det er ikke avhengig av noen andre, sier han. 

Selskapet må hente i underkant av 100 millioner kroner til de siste forberedelsene, og så vil selve utbyggingen koste en milliard kroner. Hyggelig prisutvikling for kobber

Kobberprisene har den siste måneden gjort et realt hopp, noe som ikke akkurat gjør det mindre hyggelig for Nussir å invitere investorer med på utbyggingen. 

- Det er en veldig fin tid å gå ut og hente om penger nå, stemningen i markedet er en helt annen enn den var for et halvt år siden, sier Rushfeldt. 

Reguleringsplanen for området kom på plass i mars 2014, og nå er altså tillatelsen til å deponere avgangsmassene i Repparfjorden kommet på plass. Neste punkt på lista for Nussir er å få driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. 


Driftskonsesjon neste

Et søknadsutkast ble sendt over allerede i vår, og tilbakemeldingen fra Direktoratet for Mineralforvaltning var at de ønsket en mer detaljert driftsplan for underjordsgruva.  

- Vi har jobbet en tid nå med å prosjektere en detaljert gruveplan for egen del, og når den nå straks er klar blir den formelle søknaden sendt inn, forteller Rushfeldt. Han har håp om at konsesjonssøknaden kan sendes inn allerede før jul. 

- Samtidig vil vi legge ut søknaden i sin helhet på nettsidene våre, slik at alle som er interessert kan lese den, sier han. Nussir ASA har brukt miljøet i Rana Gruber til prosjekteringen, og Rushfeldt nøler ikke med å omtale teamet i Rana som det mest kompetente gruveteamet i Norge. 

- Det har vært veldig spennende å få tilgang til dette teamet, det er et svært sterkt faglig team Rana Gruber har, sier en fornøyd direktør. Dempet konfliktnivå?

Når driftskonsesjonen er sendt inn er det opp til Direktoratet for Mineralforvaltning å godkjenne eller ikke godkjenne virksomhetens planer for uttak av kobber i Nussir og Ulveryggen. Sametinget skal konsulteres i arbeidet med konsesjonen, men Øystein Rushfeldt håper dagens tydelige signal fra regjeringen er med på å dempe konfliktnivået. 

- Det er mange signaler på at prosjektet er akseptert både lokalt og nasjonalt, dermed er tiden kanskje inne for å påvirke konkret heller enn å sitte på utsiden. Ting kan fortsatt påvirkes, og i Nussir er vi åpne for å bli dyttet på, sier han, med henblikk på Sametinget. 
Nøkkelord