Overrasket over faktiske lusekostnader

Dagens behandlingsregime for lus en sterk kostnadsdriver.
Lørdag ble rapporten «Kostnadsdrivere i lakseoppdrett» publisert av Nofima.
- Selv om vi alle vet at lusa er en plage, var det overraskende å se de faktiske kostnadene rettet mot lusebekjempelse og hvor omfattende disse operasjonene er for næringen, sier Audun Iversen fra Nofima til Kyst.no.

Dagens behandlingsregime for lus en sterk kostnadsdriver hvor hensynet til eksterne virkninger, som forholdet til villaksen, synes å være større enn hensynet til fiskevelferd.
- Jeg tror oppdretterne setter pris på å synliggjøre de enorme lusekostnadene. Muliges kan denne oversikten gi et innspill til luseforskriften/strategier og hvordan forvaltningen skal trekke en best mulig beslutning knyttet til lus, sier Iversen.