Overfladisk Russland-prat i årets valgkamp

Senior Researcher and Russia-expert Julie Wilhelmsen argues that this year’s election campaign in Norway sees little talk of major and significant issues. (Photo: Christopher Olssøn)
- I forhold til Russland argumenteres det ut fra moral. I stedet må vi diskutere hva vi skal gjøre for å hindre en ny kald krigsdynamikk. Det sier forsker og Russlandsekspert Julie Wilhelmsen.


- I forhold til Russland argumenteres det ut fra moral. I stedet må vi diskutere hva vi skal gjøre for å hindre en ny kald krigsdynamikk. Det sier forsker og Russlandsekspert Julie Wilhelmsen.

Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPU, og følger den norske valgkampen. Det hun ser bekymrer henne.

- Jeg blir frustrert av å høre politikerne snakke overfladisk om utenrikspolitikken, sier hun.

NUPI-forskeren mener politikerne bruker kjente merkelapper og gjenkjennelige fraser i diskusjonene om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

-Når det gjelder Russland argumenteres det ut fra moral, om man er ‘Russlands-venn’ eller ikke, heller enn å diskutere konkrete tiltak på ulike politikkfelt og hvordan de fungerer, sier Wilhelmsen.

Hun mener Norge må komme et steg videre fra om vi er for eller imot sanksjoner mot Russland.

- Vi må diskutere hva vi skal gjøre for å hindre en ny kald krigs-dynamikk og sikre et samarbeid med Russland der vi kan og må, sier Russland-eksperten, som hevder det er lite reell diskusjon om utforming av praktiserbar politikk


Manglende dybde i nord

I tillegg til generelt lite reell diskusjon om praktiserbar politikk, synes Wilhelmsen debatten mangler vesentlige spørsmål.

- Det er lite snakk om nordområdene i årets valgkamp fordi det generelt er lite diskusjon om og manglende dybde i den norske samtalen om de viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmålene, sier forskeren.

Hun mener få stiller spørsmål ved om Norske soldater skal delta militært i operasjoner.

-Få diskuterer følgene av operasjoner langt borte fra norsk territorium og hva lærdommene av Norges bidrag til vestlig intervensjonspolitikk egentlig er, selv etter særdeles kritiske evalueringer som for eksempel Godal-utvalgets Afghanistanrapport, sier hun. 

Konklusjonen er for lite diskusjon om de aller viktigste spørsmålene under årets valgkamp. 

- Enten det dreier seg om nordområdene eller hvorvidt Norge skal delta i krig lang hjemmefra, sier Wilhelmsen, som fra sidelinjen ser få nye politiske utspill som kan endre norsk utenrikspolitikk i tiden fremover.

 

AP og Høyre er like

NUPI hadde sist uke en valgdebatt om nordområde- utenriks- og sikkerhetspolitikk hvor alle partiene deltok.

- Nordområdepolitikken er ikke borte, problemet er at Arbeiderpartiet og Høyre reelt sett er så like når det gjelder innretningen på politikken overfor Russland etter annekteringen av Krim, at de ikke bruker tid på å diskutere problemstillingen, sier Wilhelmsen.

Hun mener både nordområdepolitikk og utenrikspolitikken generelt bør være obligatoriske tema i en valgkamp.

- Så kommer man aldri lengre enn flosklene «sikre godt nok forsvar», «dialog» og «vi må opprettholde Russlands-sanksjonene», sier Wilhelmsen. 

Hun mener det som skjer er at politikerne aldri blir presset hardt nok til å utdype hva slags utenrikspolitikk de faktisk står for.

- Da blir det er umulig å forstå forskjellen mellom Høyres og Arbeiderpartiets politikk på disse områdene. Sannheten er nok at disse to partienes politikk overfor Russland og i spørsmålet om hvorvidt Norge skal delta militært i internasjonale intervensjoner er veldig lik. Og at debatten da uteblir, avslutter Russland-eksperten.
Read article in English

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier.


De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. I 2014-2015 var hun medlem av regjeringens Ekspertgruppe for forsvaret av Norge.

Tags