Ordføreren om Nussir-ja: - Veldig gode nyheter

Kvalsund kommune i Finnmark, her sett fra sørøst, ligger an til å få mange nye arbeidsplasser når gruvedriften starter opp. (Foto: Mikkel Berg-Nordlie/Wikimedia Commons)
- Dette er gode nyheter for oss. Det er ingen tvil om det, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap). Miljødirektoratets ja til gruvevirksomhet i Kvalsund betyr mellom 150 og 200 nye arbeidsplasser til kommunen.


- Dette er gode nyheter for oss. Det er ingen tvil om det, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap). Miljødirektoratets ja til gruvevirksomhet i Kvalsund betyr mellom 150 og 200 nye arbeidsplasser til kommunen.

Når High North News slår på tråden har ordføreren nettopp snakket med direktoratet, som nå har sendt vedtaket til "faktasjekk" både hos Nussir, Finnmark fylkeskommune og Sametinget. 

- De har lovet å gi oss tilbakemelding før jul, sier Wikstrøm, før han oppsummerer:

- Men vedtaket har kommet, og det er positivt for oss. Det får stor betydning, sier Ap-politikeren. 

Han forteller at Kvalsund kommune lenge har hatt en strategi for å få til økt næringsaktivitet. Det ferske vedtaket får mye å si, både i forhold til nye arbeidsplasser, økt bosetning i kommunen - og økte skatteinntekter. 

Avgjørelsen fra Miljødirektoratet har latt vente på seg, men ventetida har kvalsundpolitikerne brukt godt:

- Vi har forsøkt å planlegge etter et Nussir-ja, forteller ordføreren. 

- Nå har på en måte troppa blitt dratt ut, legger han billedlig til. 

Nussirdirektøren kaller dagens nyhet en seier for Kvalsund.

Investeringer, og andre planer som har stått på vent inntil videre, kan kommunepolitikerne nå begynne å jobbe med - for å realisere. 

Hvor store de langsiktige ringvirkningene for kommunen vil bli, er alt for tidlig å si, mener Wikstrøm. Men kommunen har - blant annet - inngått en avtale med Nussir, om at en prosent av selskapets brutto omsetning skal gå til et næringsfond for Kvalsund. 

- Nettopp for å skape ringvirkninger, utdyper han.

Synspunktene for og i mot gruvedrift har vært mange, i den etterhvert nokså langvarige debatten rundt en potensiell Nussir-oppstart. Tilhengerne har sett potensiale for ny giv, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser - mens skeptikerne har fryktet for miljøet.

- Jeg har stor respekt for dem som har vært mot, og for de miljømessige konsekvensene. Vi skal være pådrivere, og vise hensyn. Det er en rekke miljøkrav som stilles til driften. Vi skal følge de, og ta det miljømessige på alvor, lover Wikstrøm.

- Samfunnsøkonomien og helheten gjør noen ganger at miljøet blir litt underordnet, kommenterer han, før han forsikrer om at politikerne i kommunen har satt seg godt inn i konsekvensutredningen som har blitt gjort i forkant.  

Les også: Miljødirektoratet tillater gruvevirksomhet i Kvalsund. 

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune (Foto: Kvalsund kommune)
Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune (Foto: Kvalsund kommune)

Tags