Optimismen for norsk-russisk næringssamarbeid på tur opp igjen

Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret i Bodø mener det er essensielt å få til et forskningsløft i nord. Foto: Christine Karijord
- Vi ser at det er en forsiktig optimisme og at det i år er flere deltagere med, sier Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik på telefon fra Moskva – hvor årets utgave av norsk-russisk næringsforum i skrivende stund er i full gang.

- Vi ser at det er en forsiktig optimisme og at det i år er flere deltagere med, sier Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik på telefon fra Moskva – hvor årets utgave av norsk-russisk næringsforum i skrivende stund er i full gang.

- Så langt i dag har åpningsforedragene, både fra norsk og russisk side, vært preget av optimisme, oppsummerer Mellemvik til High North News.

- Det er som Daniel (Bjarmann-Simonsen, statssekretær for næringsministeren, jour.anm) sier; I et over 1000 år langt vennskap vil det gå opp og ned. Norge og Russland har hatt et nært samarbeid i årevis, og det har vært både opp- og nedturer, men alltid har landene våre funnet måter å samarbeide på. Det som preger et vennskap er jo at venner klarer å komme frem til løsninger, legger han til.


Økt samhandel - og nye muligheter

- Det er nå en forsiktig økning i samhandlingene mellom Norge og Russland, og vi ser at det er mange muligheter også i nye sektorer, forsetter Mellemvik.

Sanksjonene de siste årene har i hovedsak rammet olje- og gassektoren, samt fiskerinæringen.

- Men nå er det flere områder vi ser nye muligheter innenfor. Blant annet aquakultur og sjøtransport, legger han til.

Når HNN snakker med direktøren ved Nordområdesenteret, ved Nord universitet i Bodø, sitter han i en taxi på tur gjennom den russiske hovedstadens gater.

- Det er kaffepause nå, og jeg har nettopp blitt intervjuet av russisk tv, sier han og forteller at næringsforumet – som annethvert år arrangeres i Norge og Russland – i år har samlet over 300 deltagere. Blant disse er over 60 fra Norge.

Det er norsk-russisk handelskammer og det russiske handelskammeret (Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation)  som arrangerer det norsk-russiske næringsforumet, som i år går av stabelen for 6. gang. 

Under åpningen i morges var både russiske og norske myndigheter representert, ved henholdsvis Russlands miljøminister Dmitry Kobylkin og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H). Liv Monica Stubholt, leder av norsk-russisk handelskammer, og president Sergey Katyrin i det russiske handelskammeret holdt åpningstaler.

Hensikten med forumet er å skape en møteplass hvor viktige temaer innenfor norsk-russisk forretningssamarbeid kan tas opp, i samarbeid både mellom næringslivsaktører og myndighetene. Arrangørene ønsker også at forumet skal være en arena hvor norske og russiske selskaper og organisasjoner skal kunne knytte nye kontakter, og diskutere utfordringer og muligheter for bilateral handel.


- Krever kunnskap

Havindustrien, på begge sider av grensen, er hovedtema for årets forum – og olje og gass, logistikk og maritime nyskapinger er blant temaene som har vært oppe til diskusjon.

- Du skal også bidra med innlegg til deltagerne i dag. Hva er det viktigste budskap?

- Det er at veldig mye av det som Norge og Russland skal samarbeide om, på næringslivssiden, krever kunnskap. Det være seg enten det handler om olje og gass, leverandørindustrien, aquakultur eller turisme. Det er veldig viktig at man innser at det er et spekter der, av områder som må styrkes og videreutvikles, når det kommer til forskning- og utdanningssamarbeid.

- Det er også viktig at dette skjer på områder som er vesentlige - for begge land - og at vi får med både næringslivet og myndighetsapparatet på dette, føyer Mellemvik til.


Nøkkelord