Oppdatert corona-statistikk: Arktis kjemper fortsatt imot

Gågata i Kirkenes. Foto: Clemensfranz/Wikimedia Commons
High North News oppdaterer daglig utbredelsen av coronaviruset i Arktis. Antall smittetilfeller øker i Nord-Norge. Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune Bjørn Inge Mo sier at nye tiltak for å hjelpe bedrifter kommer snart.
Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: TFFK

- Vi vet ikke om viruset er på full fart nordover. Det avhenger av om vi var tidlig nok ute med å iverksette tiltak i fylket og i kommunene. I beste fall har de tiltakene klart å redusere spredningen fremover. Det sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark til High North News.

Siste døgns smittespredning viser en markant økning også i nord. Fylkeskommunen har gjort mye på mange områder, og vi har selvfølgelig følgt rådene og tiltakene fra regjeringen, sier han.

På Færøyene har antall smittede steget til 72 siste døgn, og i Alaska er det nå 12 smittetilfeller. I Norge, Danmark og Sverige rapporteres det nå mellom 100 og 200 nye smittede i døgnet.

- Hvorvidt kommunegrensene skal stenges, er tiltak som vurderes av hver enkelt kommune. Det er jo viktig at varetransport får gå ufortrødent videre. Men jeg har stor forståelse for at kommunene gjør kraftfulle tiltak. Vi har ikke vurdert å stenge grensene i Troms og Finnmark. Vi har ikke fullmakter til det. Det må de enkelte kommunene vurdere og bestemme.

Hvilke tiltak har dere tenkt å iverksette fremover?

- Vi begynner å bevege oss over i en ny fase, hvor vi har tenkt å begynne å samarbeide med ulike aktører. Det er flere som sliter virkelig. Vi har flere næringer som har stoppet helt opp. Drosjenæringen, reiselivsnæringen, mange innenfor servicenæringen. Dette kommer til å få følger, og det jobbes sentralt med å komme med tiltak. Vi kommer til å gå i en dialog med diverse organisasjoner for å se hvordan vi kan hjelpe til med å løse den pågående krisen, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Totalt antall bekreftede tilfeller av coronasmitte i nordområdene

Totalt antall bekreftede tilfeller av coronasmitte i land som er medlem av Arktisk råd

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: