Oppdatert corona i Arktis: Island har testet fem prosent av befolkningen

Reykjavík. Foto: L Galbraith
High North News fortsetter sin kartlegging av utbredelsen av coronaviruset i Arktis. Island har en av de høyeste infeksjonsratene i verden, men dette kan komme av at den arktiske staten er et av de landene som tester flest for viruset.  

På Island ble det første tilfellet av Covid-19 oppdaget 28. februar. Siden da har antall syke økt jevnlig.

De siste tallene som oppdateres av islandske myndigheter viser at det er 1,319 registrerte smittetilfeller per i dag og 4 registrerte dødsfall som en konsekvens av viruset.

Infeksjonsraten på Island er 1 tilfelle per 357 innbygger, noe som er en av de høyeste i verden, men dette er kanskje fordi Island er en av de landene som tester flest for coronaviruset. De har nå testet rundt 20,000 personer, som tilsvarer omtrent fem prosent av befolkningen.

Helsevesenet på Island har engasjert deCODE genetics, et medisinsk forskningsfirma med hovedkontor i Reykjavík for å hjelpe dem med testingen.

Selskapets grunnlegger Dr. Kári Stefánsson ble intervjuet av CNN på tirsdag. Der sa han at rundt 50% av de som testet positivt for viruset var asymptomatiske. Noe som kan tyde på at asymptomatiske personer har spilt en viktig rolle i å spre viruset.

Mandag 23. mars innførte den islandske regjeringen et forbud mot samlinger med 20 eller flere personer. Forbudet varer frem til 12. april 2020.

High North News følger utviklingen på Island videre.

Totalt antall bekreftede tilfeller av Covid-19 i land som er medlem av Arktisk råd

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: