Ønsker Vest-Norden som eget handelsområde

Island og nabolandene Grønland og Færøyene diskuterer å danne et felles handelsområde. (Kart: Google)
Da Vestnordisk råd holdt sin årlige temasesjon i helgen sto handelsavtaler høyt på dagsorden.
Da Vestnordisk råd holdt sin årlige temasesjon i helgen sto handelsavtaler høyt på dagsorden. 

Parlamentsmedlem på Færøyene, og styreleder i Vestnordisk Råd, Bill Justinussen, mener det er mange fordeler å lage et eget vestnordisk handelsområde, skriver Nora Region Trends

Vest-Norden består av Grønland, Island og Færøyene. 

- Utfordringen for regionen vår er at vi er små og langt borte. Hvis vi får større tilgang til det globale markedet som en kjøper og inngår frihandelsavtaler, vil det påvirke prisene begge veier, sier Justinussen. 

Under møtet sa Justinussen at de tre landene for tiden jobber alene og har ulike frihandelsavtaler med land som Kina, og EU. Styrelederen mener en fellesavtale i Vest-Norden vil være mer gunstig for dem alle, og gi fordeler både for de nordiske landene og handelspartnerne. 


Tags