Obama: Ingen oljeboring i Arktis

President Obama forbyr oljeboring i de amerikanske områdene av Arktis. (Photo: White House)
Obama-administrasjonen forbyr boring etter olje og gass i amerikanske havområder i Arktis. Det ble klart etter at femårsplanen for energiutvinning i havområdene utenfor USA ble lagt fram fredag. Donald Trump lover imidlertid omkamp.

Obama-administrasjonen forbyr boring etter olje og gass i amerikanske havområder i Arktis. Det ble klart etter at femårsplanen for energiutvinning i havområdene utenfor USA ble lagt fram fredag. Donald Trump lover imidlertid omkamp.

Reaksjonene har vært som forventet etter at innenriksdepartementet før helgen la fram sin avgjørelse om å forby leting etter olje- og gass i Chukchi- og Beaufort-havet utenfor Alaska. Innenriksminister Sally Jewell understreket at avgjørelsen ble tatt fordi Arktis er et "utfordrende og unikt område" og fordi oljeindustrien ikke lenger er så interessert i å bore i nord.

Miljøbevegelsen hyller avgjørelsen som et viktig skritt på veien til et totalforbud mot oljeboring utenfor USAs kyst, og oppfordrer president Obama til å gjøre alt han kan for å sikre at verneavgjørelsene ikke kan endres av kommende president eller andre.

Carter Roberts, leder for World Wildlife Fund, viste til farene ved å bore i områder som Arktis, der man ikke har tilstrekkelig utviklet teknologi for å kunne bore trygt eller for å kunne rense arktisk hav, i tilfelle ulykker.

Alaskas representanter i Kongressen har protestert kraftig på avgjørelsen. Senator Lisa Murkowski sa i en uttalelse at hun var "rasende", og viste til behovet for utvikling og arbeidsplasser i nord.
Olje- og gassindustriens representanter kalte Obama-administrasjonens avgjørelse "kortsiktig", og viste til at forbudet vil ramme amerikanske arbeidsplasser.

Jack Gerard, leder for den innflytelsesrike interesseorganisasjonen American Petroleum Institute, sa i et intervju med Washington Post at avgjørelsen sannsynligvis vil "øke energikostnadene for amerikanske forbrukere og lukke døren for nyskaping av arbeidsplasser og nye investeringer". Han viste også til betydningen av olje- og gassproduksjon for USAs energisikkerhet, og var optimistisk med tanke på en mulig reversering av Obamas avgjørelse når han avløses av Donald Trump i januar.

Trump har lovt å åpne opp for oljeboring i Arktis og å løsne på miljøregelverket for olje- og gassindustrien. Politico og andre i amerikansk presse melder imidlertid at dette vil måtte ta tid, blant annet fordi nye analyser vil måtte utarbeides. Det vil være mulig for neste administrasjon å endre Alaska-avgjørelsen, men det vil trolig ta flere år. Hvorvidt det er en prioritering Trump vil opprettholde dersom både oljeprisene og interessen for leteboring blant selskapene forblir lave, er det mange som tviler på.

Nøkkelord