Nytt utvalg skal gi råd om økt bearbeiding av fisk i Norge

Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet). 
Regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal finne ut hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i landet. 

På besøk i Tromsø tirsdag presenterte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen det nye utvalget som skal se på hvordan bearbeidingen av fisk i Norge kan økes.

– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatministeren i en pressemelding. 

Departementet skriver at utvalget skal vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling, økt bearbeiding i Norge, og at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser. Utvalget skal i tillegg gjennomgå de siste årenes utvikling i sjømatindustrien, med særlig vekt på hvitfiskindustrien. 

– Bærekraftig produksjon og lokale ringvirkninger er bærebjelker i regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. Jeg gleder meg til å motta utvalgets konklusjoner og forslag, sier Ingebrigtsen.

Det er lagt vekt på at utvalget skal ha representanter fra eller med erfaring fra fiskeindustrien selv, skriver NFD. Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og består av følgende medlemmer:

  • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø)(Leder)
  • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)
  • Ørjan Nergaard, tidligere Båtsfjordbruket og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)
  • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)
  • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)
  • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)
  • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)

Nøkkelord