Nytt styre i NHO Troms og Svalbard

Styreleder og nestlederen fortsetter.

Styreleder og nestlederen fortsetter. 

Ivan Cato Burkow fra Norut går på en ny periode som styreleder for NHO Troms og Svalbard, og det samme gjør nestleder Renate Larsen fra Lerøy Aurora. 

Styremedlem Geir Henning Wintervoll fra Finnfjord AS fortsetter også. 

Nye styremedlemmer er Bård Meek-Hansen fra Grovfjord Mekaniske Verksted, og Annette Ekman fra Kunnskapsparken Nord i Harstad. 

Nye vararepresentanter er Terje Aunevik fra Pole Position, Ragnhild Fjeldstad fra Fordsenteret Finnsnes og Torgrim Rørtveit fra Nofi Tromsø. 


 

 

Tags