Nytt studium for oljenæringen

Høgskolen i Harstad starter et nytt mastergradsstudium for å utdanne byens fremtidige arbeidskraft. Det nye studiet heter Industriell økonomi og forsyningskjedeledelse og er en del av en ny satsning på fremtidens arbeidsmarked, melder Harstad Tidende. 

- Dette er for å utdanne folk som allerede har en tekniskorientert bachelor, forteller Viggo Andreassen, Instituttleder for Økonomi- og samfunnsfag. 

For å gå studiet må man minst ha bachelor i et tekniske fag og Andreassen mener de har en spesiell yrkesgruppe i tankene som passer for denne utdanningen. 

- Det er for ingeniører som ønsker å utvide kompetansen med ledelse og økonomi, sier han til avisen. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: