Nytt organ for menneskeretter

Staten vil opprette et organ som skal sikre blant annet de samiske rettighetene.

Per i dag har ikke staten en god nok ordning for å sikre at menneskrettighetene i landet blir ivaretatt, deriblant urfolksrettene, skriver Altaposten.

Stortingspresident Olemic Thommessen besøkte derfor Finnmark med et bestemt tema i tankene, opprettelsen av en nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

– Vi har ikke en institusjon som ivaretar de krav og forventninger som FN har til andre land i verden. Det er litt pinlig, medgir Thommessen.

Se intervju med Thommessen hos Altaposten.