Nytt fond skal investere millioner fra Kirkenes

- Dette er et spennende oppdrag for norske bedrifter i hele landet, sier Hans Martin Vikdal som er konstituert administrerende direktør i Innovasjon Norge. (Foto: IN)

Kirkenes blir hovedsete for det nye investeringsfondet som skal fremme økt næringssamarbeid mellom Norge og Russland, og land i Mellom- og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Fondet har en verdi på rundt 230 millioner kroner. 

Innovasjon Norge offentliggjorde i går kveld at de vil tildele kontrakten, for forvaltningen av det nye investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa, til Kirkenes Forvaltning AS.

- Jeg er glad for at vi har valgt en forvalter som har erfaring og kompetanse, og som kan bidra til å bygge opp et kompetent fagmiljø i Sør-Varanger. Dette er samtidig et spennende oppdrag for norske bedrifter i hele landet, sier Hans Martin Vikdal (konstituert administrerende direktør i Innovasjon Norge) i en kommentar.

Det nye forvaltningsselskapet etableres av Capman Oyj, som har sitt utspring i det finskeide og børsnoterte kapitalforvaltningsselskapet Capman Group.

- Vil få ringvirkninger

Fondet skal prioritere investeringer som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling i Norge.

Daglig leder Kenneth Stålsett i Sør-Varanger utvikling (SVU) er ikke i tvil om at fondet vil få ringvirkninger både lokalt og regionalt:

- Det er utvilsomt at dette kompetansemiljøet vil bringe med seg mye bra til Kirkenes, og at deres aktivitet vil bidra til å skape mer aktivitet og nye tilbud i regionen. Dette er en stor dag for Kirkenes, sier han.

Prosessen frem mot avgjørelsen har vært lang, etter at Stortinget i 2016 vedtok at investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa skulle slås sammen.

I fjor høst lyste Innovasjon Norge ut en konkurranse på forvaltningen av det nye fondet, og det er denne Kirkenes Forvaltning AS nå har gått seirende ut av.

Mer kapital til Nord-Norge

- Regjeringen har satset stort i de nordligste fylkene, og dette er nok et eksempel. Vi må utnytte de store mulighetene og da trenger vi et mer slagkraftig fond, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om bakgrunnen for sammenslåingen.

- Fondet skal investere i ideer og arbeidsplasser i nord. Det er bra, sier han.

Mandatet til fondet er endret, slik at fondskapitalen nå også kan investeres i selskaper som er lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark.

- Dette vil gjøre mer kapital tilgjengelig i landsdelen, sier næringsministeren i en pressemelding.

For å best ivareta formålet med fondet har det, fra Innovasjon Norges side, vært en viktig forutsetning å etablere det nye forvaltningsmiljøet i Sør-Varanger. 

- Med ressurser både fra Nord-Norge, Innovasjon Norge og Capman Oyj vil det etableres et nytt og sterkt fagmiljø med kontorsted i Kirkenes. Dette gir muligheter for ny aktivitet i regionen, og det sikrer nærhet til investeringsområdet, sier Ryland.

Har mottatt klager

Minst to av de fire medarbeiderne i det nye forvaltningsteamet skal ha sitt daglige arbeidssted i Kirkenes. Ifølge Innovasjon Norge vil medarbeiderne være majoritetseiere i Kirkenes Forvaltning, mens Capman Oyj blir minoritetsaksjonær.

- Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven som forvalter og håper vi kan bidra til verdiskapning og næringsutvikling for regionen og for Norge, sier Hans Christian Dall Nygård, som blir daglig leder i Kirkenes Forvaltning AS.

I forbindelse med tildelingen av oppdraget har Innovasjon Norge mottatt to klager, som nå er til behandling. Styret i Innovasjon Norge skal diskutere saken på styremøtet 24. januar.

Ifølge Sør-Varanger Avis er dette de andre selskapene som leverte søknad: Kirkenes Capital Management AS, Norinnova Forvaltning AS sammen med Agir AS, og Balto Asset Management AS.

 

 

 

 

 

 

Fakta:

Det opprinnelige Investeringsfond for Nordvest-Russland (NVR-fondet) ble opprettet i 1996. Formålet den gang var å styrke næringssamarbeidet mellom Sør-Varanger kommune og Nordvest-Russland. Fordets dekningsområde var Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast og republikken Karelen i Russland.

Investeringsfond for Øst-Europa ble opprettet i 1997, for å støtte opp om den politiske og økonomiske utviklingen i Sentral- og Øst-Europa etter kommunismens fall. Dette kunne saminvestere med norske investorer i land og områder som ikke dekkes av NVR-fondet eller som er medlemmer av EU.

 

Nøkkelord