Nye turistrekorder, lav kronekurs og håp om ny kai i Longyearbyen

Næringsminister Monica Mæland tror på nye reiselivsrekorder og varsler ny stortingsmelding for å satse på reiselivsnæringen i Norge. (Foto Trond Viken NDP)
Reiselivsnæringen i Norge tror på nye rekorder og forventningene har aldri vært større foran en ny vintersesong. På Svalbard er drømmen ny kai i Longyearbyen og stabile flyruter for å opprettholde den positive utviklingen.


Reiselivsnæringen i Norge tror på nye rekorder og forventningene har aldri vært større foran en ny vintersesong. På Svalbard er drømmen ny kai i Longyearbyen og stabile flyruter for å opprettholde den positive utviklingen.


- Norge er et unikt reisemål. Reiseliv er en viktig næring for fremtiden. Det er gode nyheter at bransjen ser lyst på 2016, sier reiselivsminister Monica Mæland, i en pressemelding.
 
De gode utsiktene skyldes blant annet den lave kronekursen. Næringen har også fjorårets gode vinter friskt i minne, med en økning på ni prosent i utenlandske gjestedøgn. Optimismen preger alle markeder og alle deler av næringen, også på Svalbard.
 
- Det har skjedd en voldsom utvikling de siste årene, sier administrerende direktør Knut Harald Holst-Hansen i Spitsbergen Travels, en av de største turistaktørene på Svalbard
 
 
Viktige vinterturister
 
Litt over halvparten av deltakerne i Norges turistbarometers vinterundersøkelse tror årets vintersesong blir bedre enn 2015, mens 39 prosent venter en tilnærmet lik sesong. Kun åtte prosent tror vintersesongen 2016 blir dårligere enn 2015-sesongen. 
 
- Vinteren er en viktig sesong for reiselivet. Vinterturistene har et høyt forbruk i Norge, sier Mæland.
 
Deltakerne i undersøkelsen består av representanter fra norsk og utenlandsk reiselivsnæring. Norges turistbarometers undersøkelse gjennomføres av Innovasjon Norge to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.
 
- Antallet besøkende hos oss lå i 2015 lå på mellom 35- 40 000. Og det som selger mest av alt, er scooterturer og hundekjøring vinterstid. Og jeg tror årets sesong vil bli enda bedre, sier Holst-Hansen.
 
 
Solid fjorår
 
Fjoråret var et solid år for reiselivsnæringen i Norge. SSBs overnattingsstatistikk viser at det var 28,5 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder fra januar til oktober. Det var en økning på fem prosent fra samme periode året før. På Svalbard var det 6700 overnattinger bare i oktober sist år.
 
- 2015 var et veldig godt år, det beste noensinne. Svalbard er ettertraktet, og vi blir sett gjennom god markedsføring. Vi bruker store summer på å markedsføre det vi ser virker, sier Holst-Hansen.
 
Norske overnattinger økte med tre prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn ligger åtte prosent høyere enn året i forveien. På Svalbard økte antallet overnattinger fra oktober i 2014 til oktober i 2015 med elleve prosent.
 
 
Det ble registrert flere gjestedøgn fra store og viktige markeder som Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Samtidig fortsetter veksten fra USA.

Antall gjestedøgn har tatt seg opp fra både Frankrike, Italia og Spania. Sammenlignet med våre naboland har Norge hatt betydelig større vekst fra Asia, men også fra Brasil, Sør-Europa og Storbritannia.
 
For å øke verdiskapingen på Svalbard, mener Holst-Hansen at flytrafikken til øya er viktig.
 
- Det er svært viktig for turistnæringen på Svalbard at vi beholder flyrutene hit. Den største utfordringen er nemlig nyinvesteringer for videre verdiøkning, og for at disse skal bli lønnsomme så må vi først få aksept for økende flytrafikk.  Dette er en nøtteknekker, og det er utfordrende å investere i nytt uten å vite eksakt antall gjester, sier Holst-Hansen.
 
 
Ny reiselivspolitikk
 
Reiseliv er en av vedens raskest voksende næringer. Og på Svalbard vil næringen være den viktigste bærebjelkene i samfunnet når Store Norske trapper ned gruvevirksomheten.
 
- Regjeringen ønsker at Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten. Vi jobber nå med en reiselivsmelding. Der skal vi se nærmere på hvordan vi kan styrke reiselivsnæringens konkurransekraft, sier Mæland.
 
Stortingsmeldingen om reiseliv skal etter planen legges frem i løpet av 2016. I tillegg kommer den en ny stortingsmelding om Svalbard.
 
- Jeg håper det kommer penger til ny havn på Svalbard. Cruiseturisten er svært viktig for oss, og dagens havn er for liten. Egentlig skulle vi hatt ny havn allerede til sommeren, men jeg håper det ristes løs midler i kommende svalbardmelding. Det er dette vi har størst forventning til i neste års svalbardbudsjett, sier Holst-Hansen.
 
Den norske reiselivsnæringen har nesten 120 000 ansatte og en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt fem prosent av verdiskapingen i næringslivet.
 
- Vi ansetter stadig flere mennesker, og vi håper flere vil komme hit og bosette seg med familiene sine. Det er viktig at infrastrukturer og svalbardsamfunnet opprettholdes nå som store deler av gruvedriften forsvinner. Naturopplevelser og god mat selger, men det er viktig at vi er en levende og godt utviklet liten by, sier Holst-Hansen.
Administrerende direktør Knut Harald Holst-Hansen i Spitsbergen Travels har stor tro på vintersesongen 2016 på Svalbard. (Foto: Spitsbergen Travels)

Fakta:

Over halvparten av de utenlandske ferieturistene er skiturister. Skituristene kommer hovedsakelig fra Danmark og Sverige, og Norge tjener mer per døgn på et reisefølge av skiturister, enn et gjennomsnittlig reisefølge for en sommerturist.

 

En skiturist i Norge har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1.190 kroner og hver person har et forbruk på 7.565 kroner på hele reisen.  Reisefølget er stort, og består i snitt av 4,7 personer.

 

Hvert reisefølge av skiturister har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 5.593 kroner. Til sammenligning består et reisefølge av sommerturister på 3,1 personer, og har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 4.960 kroner.

 

Svalbard hadde 6700 overnattinger i Oktober 2015, som er en økning på elleve prosent sammenlignet med 2014. Halvparten av overnattingene var relatert til kurs, konferanse og yrkesovernatting.


Nordlysturismen har blitt spesielt viktig for Nord-Norge og i følge Menon Business Economics kommer det mellom 60 - 65 000 til landsdelen i løpet av vinteren for å oppleve nordlyset og den arktiske vinteren.

Turistene som kommer til Nord-Norge blir i gjennomsnitt i tre døgn. Og tilgjengeligheten til norske reiselivsprodukter har blitt vesentlig styrket som følge av direkte lavprisfly til utlandet.

Kilder:  Vekst i Norge, Statistisk Sentralbyrå, Menon Business Economics

Hundekjøring og nordlysaktiviteter er de mest populære turistaktattraksjonene i Nord-Norge vinterstid. (Foto: Christine Karijord)

Tags