Nye trafikklys for oppdrett: Kan gi en vekst på 21 000 tonn

Laks- og ørret får lavere eksportavgift fra 1. januar 2016. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)

Regjeringen har bestemt ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk. Dette er basert på lakselusas påvirkning på villaksen. Seks produksjonsområder får grønt lys, fem områder får gult lys og to områder år rødt lys. (Arkivfoto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd).

Regjeringen har lagt fram ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 21 000 tonn.

Regjeringen har lagt fram ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk. 

– Den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet vil sørge for flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding. 

Fargene gjelder for de 13 ulike produksjonsområdene fra sør til nord for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 21 000 tonn.

Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk

Påvirkning fra lakselus

Fargene er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2022 og 2023.

Seks av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at oppdretterne vil få mulighet til å øke produksjonen i disse områdene. 

Fem områder får gult lys. I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten. To områder får rødt lys og i disse områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

– Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områdene hvor lakseluspåvirkningen på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i flere områder, og at vi reduserer produksjonskapasiteten i områder med uakseptabel påvirkning, sier Myrseth.

Trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Regjeringen fargelegger produksjonsområdene annet hvert år, basert på naturfaglige råd. 

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2024.

Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet / Regjeringen.no 

Nøkkelord