Nye sykdommer kan ventes

Fra Færøyene, som har sjøtemperaturer mellom 6 til 11 grader året rundt, ser man at sykdommen AGD har blitt et kontinuerlig problem for oppdrettsnæringen.

 Vi må forvente at det kommer nye sykdommer inn i oppdrettsnæringen. Og vi må forvente at disse vil kunne påvirke villaksen. Det sa parasittolog Tor Atle Mo fra Veterinærinstituttet under et seminar tirdag om risiko for smittespredning mellom oppdrettsfisk og villaks, melder Kyst.no

- At smittsomme agens spres ved alt fra flytting av levende fisk, sammenblanding av fiskearter, med brønnbåter til vandrende infisert fisk og med havstrømmene, vet vi. Dessuten skjer det en betydelig temperaturøkning langs kysten, så miljøet endres.

Slik temperaturøkning kombinert med at det også vi føre nye arter av fisk nordover, mener han det gir et godt utgangspunkt for å tro at det vil dukke opp nye sykdommer i lakseoppdrett, melder avisen.