"Nye Narvik havn" får 1,5 millioner kroner fra UD

I Narvik og Ofoten ligger alt til rette for å være et knutepunkt innen logistikk. Pole Position Logistics har etablert seg i Narvik fordi de ser et stort potensial i regionen. (Foto: Narvik Havn)
- Havneprosjektet i Narvik er viktig for mineralindustrien og for frakt av matvarer og flytende naturgass (LNG) i nordområdene, sier utenriksminister Børge Brende. For to uker siden fikk prosjektet internasjonal drahjelp, og nå bevilger også Utenriksdepartementet (UD) penger.


- Havneprosjektet i Narvik er viktig for mineralindustrien og for frakt av matvarer og flytende naturgass (LNG) i nordområdene, sier utenriksminister Børge Brende. For to uker siden fikk prosjektet internasjonal drahjelp, og nå bevilger også Utenriksdepartementet (UD) penger.

- Det er en konkret oppfølging av vismannsgruppens rapport om næringsutvikling i de arktiske delene av Finland, Sverige og Norge, sier Brende.

- Vi setter stor pris på den anerkjennelse utenriksministeren og Utenriksdepartementet gir vårt arbeid med å legge til rette for effektive og miljøvennlige transporter i nord.  Narvik Havn vil gjennom "Nye Narvik havn" utvikle vår havnekapasitet og jernbanekapasitet gjennom dobbeltspor på Ofotbanen, sier havnedirektør Rune Arnøy.

Internasjonal drahjelp 

Det er Narvik havn som er ansvarlig for prosjektet, som blant annet vil legge til rette for bedre transportløsninger for svensk og finsk gruveindustri. I tillegg til å utvikle nye løsninger både hva havnekapasitet og godstransport gjelder, skal også plasseringen av ny malmhavn sees nærmere på. 

For knappe to uker siden mottok Narvik-ordfører Rune Edvardsen nyheten om at "Nye Narvik havn" får 3,6 millioner kroner i tilskudd, fra den internasjonale transport- og logistikkorganisasjonen NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics).

Det gleder både han og de andre ildsjelene:

- Narvik har en unik posisjon i Nordområdene, og dette er en anerkjennelse av at vi kan spille en sentral rolle ikke bare for svensk malm og gods, men for alle landene i NDPTL. Til og fra Narvik kan man frakte gods på tog til hele området, uttalte ordfører Rune Edvardsen da nyheten kom fredag 20 november.


Knutepunkt - med stadig vekst 

Ofotbanen og Narvik havn er logistiske knutepunkt, og har hatt jevn vekst i godsmengden de siste årene.

Ifølge en pressemelding fra UD er transporten av jernmalm - på denne transportkorridoren - ventet å øke inntil 30 millioner tonn i 2020.  Mengden sjømat som transporteres på Ofotbanen er doblet de siste fem årene, og har nådd 200.000 tonn.  

Pengene som nå bevilges kommer fra Arktis 2030, som er UD's tilskuddsordning for nordområdene.

Formålet til Arktis 2030 er å fremme norske interesser, og realisere regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr - blant annet - at det satses på strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord. Offensiv næringssatsing og videreutvikling av infrastruktur er en del av dette.

 

Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS -området, og Ofotbanen er en del av det samme nettverket. (Illustrasjon: Narvik havn)

Tags