Nye miljøregler: Nå blir det strengere å seile i Arktis

Både det laveste og det høyeste estimatet for temperatursøkning på jordkloden fremstår nå som usannsynlige, men det er fremdeles sterkt behov for tiltak for å bremse oppvarmingen. (Foto: Peter Prokosch).
FN’s sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt de nye reglene i Polarkoden, tilpasset forholdene i polare farvann. Med det blir det langt strengere miljøkrav til skip som ferdes i Arktis og Antarktis.


FN’s sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt de nye reglene i Polarkoden, tilpasset forholdene i polare farvann. Med det blir det langt strengere miljøkrav til skip som ferdes i Arktis og Antarktis.

Miljødelen av koden inneholder blant annet et totalforbud mot å slippe ut olje og skadelige stoffer. Sikkerhetsdelen ble vedtatt i november i fjor.

- Det er viktig at både sikkerhetsdelen og miljødelen av Polarkoden nå er vedtatt, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

 


Gamle skip får ett år ekstra

De nye reglene, som fredag ettermiddag ble vedtatt i International Maritime Organization (IMO), trer i kraft 1. januar 2017.

Reglene vil ifølge IMO gjelde for nye skip, som er bygd etter denne datoen. Skip som er bygd tidligere vil bli pålagt å møte de aktuelle kravene i Polarkoden først etter 1. januar 2018.

Det er Norge som har stått i spissen for å få på plass de nye og internasjonale reglene for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene.

- Det er et viktig skritt på veien for å sikre bærekraftig skipsfart i polare farvann, sier næringsministeren.

Isen rundt polene smelter, og gir nye muligheter for næringslivet. Samtidig vil økt skipstrafikk kunne utgjøre en risiko for det sårbare naturmiljøet. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er også en konstant sikkerhetsmessig utfordring, både for folk og skip.

 

Omfatter Bjørnøya og Svalbard

Arbeidet med å få bindende regler for skip som opererer i Arktis og Antarktis startet i 2009, etter forslag fra Norge, Danmark og USA.

Polarkoden, som med de siste tilleggene altså har både en sikkerhetsdel og en miljødel, gjelder alle skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis. For Norges del betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya er omfattet av koden.

Reglene skal håndheves av hver enkelt flaggstat, og med det vil Norge kunne kontrollere andre lands skips når de ankommer norske havner.

I Polarkoden finnes en mengde bestemmelser som er relevante for skip som skal operere i farvannene rundt de to polene. Reglene omfatter alt fra design til konstruksjon og bestemmelser om nødvendig utstyr, drift, opplæring og søk og redning.

 

Næringsminister Monica Mæland (H), vil at staten skal overta alle de private aksjene i Store Norske. Men overtakelsen vil ikke skje uten motstand.
Næringsminister Monica Mæland (H).

Tags