Nye fiskeriforhandlinger

Flere forhandlingsrunder til tross, kyststatene er fortsatt ikke kommet til enighet om de pelagiske bestandene for 2014.  

Fiskeartene det står om er makrell, NVG-sild og kolmule. Forhandlingene føres mellom Norge, EU, Island og Færøyene. Russland deltar i forhandlingene om sild. 

- Heller ikke den årlige bilaterale avtalen med EU er sluttført ennå. Denne situasjonen er uheldig, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som beklager at EU stadig har utsatt forhandlingene.

Hun håper partene nå kan møtes med reell vilje til å komme fram til avtaler. Alt ligger nemlig an til nye forhandlinger om makrellen 3.-4. mars, og videre forhandlinger om en bilateral fiskeriavtale mellom Norge og EU i dagene som følger. 

Fiskeriministeren møtte fredag Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norsk Sjømannsforbund. Hele situasjonen ble grundig gått gjennom, og ulike scenarier som kan oppstå ble drøftet. 

- Vi har også drøftet situasjonen for de fartøygruppene som så langt har blitt forhindret til å utnytte sine tradisjonelle fiskemuligheter ved at de ikke har fått tilgang til EUs fiskerisone. Jeg er positivt innstilt til å se på hvilke muligheter vi kan ha til å kompensere disse, sier Aspaker. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: