Ny vei her vil spare deg for 14 mil

Høyre vil realisere kystveien mellom Harstad og Tromsø. (Kart: Google)
Høyre vil binde sammen Troms og bygge kystvei fra Harstad til Tromsø.

Høyre vil binde sammen Troms og bygge kystvei fra Harstad til Tromsø.

Høyretopper i Troms går i dag ut og sier at dersom Høyre vinner valget vil prosjektet Kystbyregion Troms, eller "kystveien"" bli realisert. Strekningen vil kunne binde sammen store deler av Troms langs kysten. 

- Jeg mener en kystvei fra Tromsø til Harstad er helt riktig vei å gå. Den totale besparelsen mellom de to byene er på hele 140 kilometer, det vil gi en kjempeeffekt for fylket, sier Høyres fylkesordførerkandidat og ordfører i Balsfjord, Ole-Johan Rødvei. Han legger til at tanken er å benytte mest mulig av allerede eksisterende vei som må utbedres uansett, og slik kan fylket slå to fluer i en smekk. 

- Vi vil være garantister for at prosjektet blir en realitet, sier Rødvei. 


Viktig for hele fylket

Fylkesleder i Troms Høyre Geir-Inge Sivertsen kaller prosjektet en strategisk satsing for hele Troms. Mange av fylkesveiene har et stort vedlikeholdsetterslep, og det rammer særlig kystkommuner. 

- I dag gir E6 gode løsninger for innlandet, men det nye prosjektet vil gi oss gode løsninger på fylkets utfordringer langs kysten. De fleste kommunene i fylket er kystkommuner og vil dra stor nytte av en helhetlig tenkning innen samferdsel og infrastruktur, sier Sivertsen. 


- Som i Sør-Norge

Det er ordfører i Ibestad Dag Sigurd Brustind, som er leder for styringsgruppen for Kystbyregion Troms. 

- Grunnlaget for en framtidig positiv utvikling i Troms er at vi med samarbeid evner å utvikle næringsliv og helhetlige regioner, sier Brustind. Han viser til stor enighet om prosjektet, blant annet er alle de berørte regionrådene positive. 

Han mener det nå er på tide at Troms tenker stort og helhetlig og tar lærdom av andres suksess, og tenker blant annet på at Troms med dette prosjektet bruker tilnærmet samme metodikk som når Sør-Norge velger nye store kommunikasjonsløsninger.  


Fra høyre: Dag Sigurd Brustind (ordfører i Ibestad kommune), Ole-Johan Rødvei (Ordfører i Balsfjord kommune og fylkesordførerkandidat), Kristian Støback Wilhelmsen (ordførerkandidat i Tromsø kommune) og Line Fusdahl (Fylkesrådsleder og fylkesrådslederkandidat) .(Foto: Joakim Breivik, Troms Høyre)
Fra høyre: Dag Sigurd Brustind (ordfører i Ibestad kommune), Ole-Johan Rødvei (Ordfører i Balsfjord kommune og fylkesordførerkandidat), Kristian Støback Wilhelmsen (ordførerkandidat i Tromsø kommune) og Line Fusdahl (Fylkesrådsleder og fylkesrådslederkandidat) .(Foto: Joakim Breivik, Troms Høyre)

Tags