Ny utredning anbefaler å utvide Longyearbyen havn

Kystverket anbefaler at havna i Longyearbyen utvides. (Foto: Kystverket/Espen Reite Longyearbyen havn)
Kystverket konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge større havn i Longyearbyen.

Kystverket konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge større havn i Longyearbyen. 

Utredningen, som er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har tatt for seg behovene både lokalt og nasjonalt, og behovet eksisterende såvel som mulige framtidige brukere vil ha. 

- Analysene som er gjort viser at en utvidelse av kapasiteten i Longyearbyen havn er forsvarlig ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering, i første rekke for å ivareta det store og økende antallet skip og passasjerer innenfor reiselivssegmentet, sier Thor Vartdal, avdelingssjef for senter for transportplanlegging, plan og utredning i Kystverket. Han har vært prosjektleder for utredningen. Mer aktivitet

Reiselivs- og forskningaktiviteten på Svalbard øker, og havna i Longyearbyen er foruten flyplassen den eneste transportforbindelsen til fastlandet. Det er per i dag kapasitetsutfordringer i havna, spesielt i sommermånedene.

Det går i tillegg en diskusjon om hva man skal leve av på Svalbard i årene som kommer, mange av forslagene, som fiskemottak, krabbemottak, og økt interesse fra reiselivet, fordrer en bedre og økt havnekapasitet enn i dag. 


Anbefaler flytekai og fiskerihavn

Kystverkets anbefaling er basert på prognoser som viser at både reiseliv, forsknings- og undervisningsaktiviteter på Svalbard vil utvikle seg i positiv retning. Analysene viser også at det er en løsning med flytekai med tilpasset bygningsmasse som er det beste alternativet, kontra faste kaier. Dette begrunnes med fleksibiliteten en flytekai vil ha, men også de vanskelige grunnforholdene i Longyearbyen. 

Et annet klart funn som trekkes fram av Kystverket er at det å etablere en fiskerihavn i Longyearbyen vil ha svært positiv samfunnsøkonomisk nytte.

Les hele utredningen her.

 

Nøkkelord