Ny toppjobb for Jan-Gunnar Winther

Anne Husebekk og Jan-Gunnar Winther
Jan-Gunnar Winther was Director of the Norwegian Polar Institute for 12 years. Now he will lead the new National Centre for the Ocean and the Arctic. Rector Anne Husebekk of the University of Tromsø chairs the Advisory Board for the new Center. (Photo: Helge M. Markusson, the Fram Centre)
Tidligere direktør i Polarinstituttet, Jan-Gunnar Winther, skal lede Nasjonalt senter for hav og Arktis. - Et privilegium, sier Winther.


Tidligere direktør i Polarinstituttet, Jan-Gunnar Winther, skal lede Nasjonalt senter for hav og Arktis. - Et privilegium, sier Winther.


- Det er et privilegium å få være med på å bygge opp et nytt senter for hav og arktiske spørsmål, sier Jan-Gunnar Winther, som er ansatt som den første direktøren ved Nasjonalt senter for hav og Arktis.


- En svært god leder

Stortinget vedtok opprettelsen av det nye senteret i fjor, og leder av styringsgruppen er rektor Anne Husebekk ved UiT - Norges arktiske universitet. 

- Jan-Gunnar Winther er en svært god leder med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Hans bakgrunn og genuine interesse for hav og Arktis er av stor betydning for at vi skal lykkes, sier Husebekk i en pressemelding fra Nofima i dag. 


12 år i Polarinstituttet

Jan-Gunnar Winther har faglig bakgrunn innenfor forskning og kunnskap fra kalde farvann. Han er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i polar hydrologi. Winther har sittet i flere nasjonale og internasjonale ekspertutvalg og har gjort en rekke vitenskapelige publiseringer. Han var leder i Norsk Polarinstitutt i 12 år, der åremålet gikk ut i fjor. Nå gleder han seg til å ta fatt på jobben med å bygge opp et nasjonal senter.

- Senteret skal styrke utviklingen av den blå økonomien som en del av nordområdepolitikken og internasjonalt samarbeid i Arktis. Med et bankende hjerte for hav og nordområdene, går jeg løs på oppgaven med engasjement og ydmykhet, sier Winther.


Mål om 30 millioner

Styringsgruppen for senteret består av UiT - Norges arktiske universitet, Nofima, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Innovasjon Norge.

- Målet er på sikt et årlig budsjett på 30 millioner kroner og 15 ansatte. Senteret skal ha stor aktivitet med blant annet rapportering, workshop, møter og konferanser. Med høy faglig aktivitet skal senteret ha påvirkningskraft på politikere for å skape enda mer bærekraftig økonomisk utvikling i nord, sier Anne Husebekk. 

 

Nøkkelord