- Jeg er svært fornøyd med at Kjerstin Askholt påtar seg dette oppdraget og har tillit til at hun vil utøve rollen på en god måte. Svalbardsamfunnet, som er en fullverdig del av Norge, står overfor flere utfordringer og det er derfor viktig at sysselmannen er en som kjenner samfunnet særdeles godt. Det er viktig å videreføre det styrkede beredskapsarbeidet på Svalbard, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Selv uttaler Askholt at hun er kjempeglad og med ydmykhet går til jobben som sysselmann. 

- Det som gjør den ekstra spennende er de allsidige oppgavene. Det er en operativ jobb med mange ulike gjøremål for staten. Du er både politimester og delvis fylkesmann og i tillegg er det mange andre gjøremål. Variasjonen og tverrfagligheten under samme tak er spennende og dessuten gleder jeg til å få muligheten til å bo på Svalbard, sier Askholt.