Ny rapport: Surere hav i Arktis

Havforsuringen i Arktis er i ferd med å endre det marine økosystemet. Effektene av havforsuringen er komplekse og rammer ikke bare fiskerinæringen i og utenfor Arktis, men også lokale samfunn.


Havforsuringen i Arktis er i ferd med å endre det marine økosystemet. Effektene av havforsuringen er komplekse og rammer ikke bare fiskerinæringen i og utenfor Arktis, men også lokale samfunn.

Det kommer frem i en ny rapport fra overvåkingsprogrammet for AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme). Her har man sett på hvordan havforsuringen påvirker det marine miljøet - og hvilke sosioøkonomiske konsekvenser endringene kan få - både lokalt og globalt.

Havforsuringen kan ha både direkte og indirekte påvirkninger på marine organismer. Noen organismer vil vinne på endringene, mens andre vil tape, lyder en av konklusjonene.

Klimagasser gir surere hav, og utslipp av disse er den største påvirkningsfaktoren for at havet forsures. I tillegg fører høyere luft- og havtemperaturer også til endringer i de marine økosystemene.

Ifølge AMAP-rapporten er det behov for mer overvåkning og forskning som ser på hvordan det marine økosystemet i Arktis responderer på multiple endringer i miljøet.
Nøkkelord