Ny prognose: 3000 nye oljejobber i nord

Director Kjell Giæver of Petro Arctic predicts more than 3,000 new jobs in Northern Norway over the next decade as a consequence of petroleum activities in the North. (Photo: Petro Arctic)
Nord-Norge vil ha 3000 flere oljearbeidsplasser om ti år. Det viser en ny prognose som Petro Arctic lanserer denne uka. 

Nord-Norge vil ha 3000 flere oljearbeidsplasser om ti år. Det viser en ny prognose som Petro Arctic lanserer denne uka. 

- Prognosen bygger på informasjon fra SSB, leverandørrapporten Levert, følgeforskning, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, samt egne modeller, forteller Kjell Giæver, direktør i leverandørorganisasjonen Petro Arctic. 

Da sysselsettingen i petroleumsnæringen var på det høyeste i 2015 var det rundt 8000 årsverk i Nord-Norge tilknyttet næringen. Lav oljepris og omstilling har siden redusert antallet oljerelaterte arbeidsplasser med ca 30 prosent. Petro Arctic antar at det per nå er omtrent 5500 årsverk i landselen som er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. Kontrakt til bodøfirma

I dag kom også nyheten om at bodøfirmaet Rapp Bomek skal levere branndører til Johan Castberg. Rammeavtalen med Statoil er på 27,2 millioner kroner, og dørene skal produseres ved fabrikken i Bodø.

Dørene skal installeres på det flytende produksjonsskipet som skal drifte Johan Castbergfeltet. Statoil har bestilt dører spesielt tilpasset arktiske forhold, blant annet med varmesporende teknologi. Rapp Bomek har over 20 års erfaring med å produsere denne typen dører, og de første dørene som ble levert med denne typen teknologi ble installert på Hiberniafeltet i Newfoundland. 


Stafettpinnen 

- Det er over 50 år siden Norge startet letevirksomheten på sokkelen i Nordsjøen. Nå er det Nord-Norge og Barentshavet som har tatt over stafettpinnen og skal løpe de viktigste etappene for verdiskaping i nasjonen Norge, sier Giæver. Petro Arctic viser til at olje i nord ikke bare skaper arbeidsplasser i landsdelen, men hele landet vil få flere arbeidsplasser av satsingen. 

- Tallene våre viser bare sysselsettingen i Nord-Norge. Tallene for sysselsetting nasjonalt vil være mye større  enn vår analyse viser, sier Giæver. 


Drivere 

Det er de store Barentshavfeltene Alta/Gotha, Johan Castberg og Wisting som vil være driverne i utviklingen framover mener leverandørorganisasjonen. Flest arbeidsplasser vil det komme i de allerede etablerte petroleumsklyngene i nord, men veksten vil komme både gjennom indirekte sysselsetting, i leverandørindustrien og i oljeselskapene. Helt konkret viser analysen at leverandørindustrien kan forvente 1550 nye årsverk de neste ti årene. Boreaktiviteten vil kreve rundt 350 nye årsverk, og oljeselskapene vil trenge 480  nye årsverk. 

- I tillegg vil veksten medføre ca 700 nye indirekte årsverk tilknyttet varehandel, overnatting, servering, transport, servicetjenester, bygg og anlegg, poengterer Giæver.

 

Nøkkelord