Ny plan for nasjonalparker

Nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen vil få en ny plan.

Sysselmannen er i gang med å kartlegge hvordan nasjonalparkene på Vest-Svalbard brukes.

Arbeidet med en forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen er i gang. Sysselmannen har som mål å lage forslag til ny plan i løpet av det neste halve året, skriver Svalbardposten.

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen understreker at en forvaltningsplan først og fremst er et verktøy for å få en forutsigbar og enhetlig forvaltning av dagens regelverk.

– Om vi gjennom arbeidet ser at noe i forskriftene er utdatert og bør oppdateres, må vi også se på det. Målet er at vi får sett brukernes interesser i sammenheng og at vi får ivaretatt både dem og formålet med vernet best mulig, sier hun til avisen. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: