"Ny by - ny flyplass" - Men hvem skal betale?

Ordfører i Bodø Ole Hjartøy, gleder seg over at første del av "Ny by - ny flyplass" er presentert. (Foto: Christine Karijord)
I dag fikk Avinor overlevert to alternativer for ny flyplass i Bodø og hvilke utviklingsmuligheter disse åpner opp for. Konklusjonen var krystallklar, men spørsmålet om hvem som skal betale for gildet, forblir ennå ubesvart.


I dag fikk Avinor overlevert to alternativer for ny flyplass i Bodø, og hvilke utviklingsmuligheter disse åpner opp for. Og konklusjonen var krystallklar.

- Bygging av en ny flyplass helt ut i sjøkanten, flytte den 900 meter mot sør og utnytte dagens flyplassareal til byutvikling, sier arkitekt Gudmund Stokke fra Nordic Architects og sivilarkitekt Petter Christensen i Asplan Viak.

Bakgrunnen for byutviklings-rapporten  er at regjeringen ba Avinor om å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse for ny flyplassløsning i Bodø.

-
Se for dere et finmasket sykkel- og gangnett, som også tåler el-sykler, og finmaskede traseer for buss. Og tenk dere ubemannede busser som går hvert tredje minutt, sier Stokke, som er imponert over nærheten i Bodø, og mulighetene byen har med tanke på både fly, tog og skipsfart.

2015-priser

I kostnadsberegningene er det lagt til grunn 2015-priser. Og skulle man gå for det anbefalte alternativet, hvor flyplassen flyttes 900 meter, vil kostnadene være beregnet til 10,7 milliarder kroner. Alternativeet er parallellforskyving av rullebanen 80 meter mot sør, og et prisoverslag på 11,4 milliarder kroner.

- Vi vet ikke hva dette vil koste om 50 år, sier Stokke, og legger til at veier, avløp og fjernvarme i en helt ny bydel, vil komme på minst 2,2 milliarder kroner.

Mens skole, barnehager og eldreomsorgen vil koste enda mer.

- Dette vil komme på minst åtte milliarder kroner, sier arkitekten, som mener det er viktig at man i Bodø bygger videre på nåværende bystruktur.

Nå skal arbeidet kvalitetssikres og settes inn i en samfunnsøkonomisk analyse. Og den endelige rapporten vil foreligge 1. februar 2016.


Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og Europa-minister Vidar Helgesen (H) var blant tilhørerne da
Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og Europa-minister Vidar Helgesen (H) var blant tilhørerne da "Ny by - ny flyplass" ble presentert. (Foto: Christine Karijord)

Kjøpe eiendommen først

Aller først må Bodø kommune kjøpe eiendommen som er tenkt å utvikles til "Ny by - ny flyplass".

- Som grunneier skal jeg lese denne rapporten. Men vi er godt vant med å transformere forsvarseiendom til sivilt, sier Marit Jakobsen Lekanger, direktør skifte eiendom i Forsvarsbygg.

I 2022 skal forsvaret være borte fra flystripa i Bodø.

- Det som er presentert i dag er et scenario. Det er lenge til tidspunktet for salg, sier Jakobsen Lekanger, men viser til prosedyrer med salg av forsvarseiendommer flere steder i landet.

- Vi har avviklet både i Ringerike, Steinkjer og Trondheim, sier hun.


Marit Jakobsen Lekanger, direktør skifte eiendom i Forsvarsbygg skal lese rapporten
Marit Jakobsen Lekanger, direktør skifte eiendom i Forsvarsbygg skal lese rapporten "Ny by - ny flyplass"

Tags