Ny nordområdestrategi allerede i april

Foreign Minister Børge Brende and Minister of Local Government and Modernisation Jan Tore Sanner jointly promote the High North initiative in Kirkenes. (Photo: Arne O. Holm)
Kirkenes: I april legger regjeringen fram sin nye nordområdestrategi. Og på tross av en svært optimistisk tro på framtida i nord, har regjeringen en stor bekymring: Befolkningsutviklingen truer den forventede økonomiske veksten.


Kirkenes: I april legger regjeringen fram sin nye nordområdestrategi. Og på tross av en svært optimistisk tro på framtida i nord, har regjeringen en stor bekymring: Befolkningsutviklingen truer den forventede økonomiske veksten.

Det framgår både av regjeringens egne strategiske notater, og av innlegget kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt på Kirkeneskonferansen onsdag.

- Utviklingen er ikke uten utfordringer, sa Jan Tore Sanner.

- Vi har problemer med å skaffe arbeidskraft med den kompetansen vi trenger. Vi må derfor få til et kunnskapsløft.

 

Møtte nordnorske politikere

Kirkeneskonferansen er en arena både for foredrag og for lukkede politiske møter. Onsdag formiddag, før konferansen åpnet, møtte Jan Tore Sanner og utenriksminister Børge Brende representanter for de tre nordligste fylkene, det såkalte Nordområdeforumet. Temaet for møtet var regjeringens nye nordområdestrategi.

Også her sto, etter det High North News erfarer, den demografiske utvikling sentralt. I et foreløpig utkast til strategi pekes det på at befolkningsveksten flater ut, at kompetansen som er nødvendig for fortsatt vekst mangler, og at befolkningen blir eldre.

Til High North News sier Jan Tore Sanner at det har vært for mye ovenfra og ned i nordområdestrategien.

- Dette var det første møtet hvor både utenriksministeren og jeg deltok. Det er et forum hvor vi kan forsøke å bli enige om noen tydelige strategier. Vi må satse på noen sentrale områder, og utdanning må være en av de aller viktigste, sier Jan Tore Sanner.

Både Børge Brende og Jan Tore Sanner varslet i sine foredrag fortsatt sterk økonomisk vekst i nord.

Høyt i verdikjeden

- Lykkes Nord-Norge, lykkes resten av Norge, sa Sanner, mens Brende pekte på at veksten er høyere og arbeidsledigheten lavere i nord.

Børge Brende understreket at nordområdesatsingen er mye mer enn kroner og øre.

- Vi må skape arbeidsplasser som tåler det norske kostnadsnivået, og da må vi satse høyt i verdikjeden, sa Børge Brende.Les også: Det største problemet i Arktis er hjernefluktNøkkelord