Ny nordområdekongress skal trekke toppledere fra hele verden

Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund forteller at det også vil settes ned et eget Arctic Business Council, som også legges til Bodø.

Norges Rederiforbund ønsker å synliggjøre skipsfartens avgjørende betydning for utviklingen i nord, og lanserte i dag kongressen «Arctic Business» under en konferanse i Bodø. Hensikten er å skape en møteplass for å diskutere bærekraftig næringsutvikling i arktiske strøk. Den første kongressen arrangeres allerede senere i år.

Fylkestinget i Nordland fikk en foreløpig orientering om dette tidligere i uka. Nyheten ble offentliggjort i dag av Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, på konferansen «Store maritime muligheter i Nord». Konferansen arrangeres av Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Maritimt Forum, og går av stabelen ved Universitetet i Nordland.

Møteplass for toppledere 

Kongressen Arctic Business - som legges til Bodø – kommer til å gå over to dager og arrangeres annethvert år. Målgruppen er konsernledere og andre beslutningstakere på strategisk nivå.

- Dette gleder vi oss veldig til, sier Sturla Henriksen.
 
- Vi kommer også til å sette ned et eget Arctic Business Council hvor toppledere fra hele verden - og på tvers av næringer - skal få sette seg ned og diskutere og dele erfaringer, og gi innspill til myndighetene, sier han.

Tanken er at Arctic Business skal fungere som en global møteplass for næringsliv som enten allerede opererer i Arktis, eller har planer om det. Det være seg enten det er snakk om gruvedrift, fiskerier, olje – eller annen industri. Her skal de få muligheten til å utveksle og diskutere informasjon om Arktis, og komme med ideer til forretningsmuligheter.

Arctic Business Council vil i likhet med kongressen legges  til Bodø.

For og av næringslivet

- Vi legger det hit fordi Bodø har mye god maritim kompetanse. Det er et sterkt akademisk miljø her, og et sterkt næringsmiljø, sier Henriksen.

- Både Arctic Business 2014 og Arctic Business Council er ment å være for og av næringslivet, og vi håper at vi skal være en konstruktiv bidragsyter. Vi tenker at dette er veldig viktig, for det er ingen andre som samler næringslivet på denne måten som vi gjør, fortsetter han.

Den første kongressen skal arrangeres i høst, og den neste i juni 2016.

Da kongressen ble presentert på Universitetet i Nordland i dag, var det under overskriften «Arctic Business 2014 - Ansvarlig aktør, aktiv deltager».

- Økende issmelting åpner nytt hav i Arktis, og vi opplever økende interesse for arktiske spørsmål i vår dialog med nasjonale og internasjonale aktører. Debatten om utviklingen i nord fordrer bred kunnskap og stor varsomhet.  Våre medlemmer har allerede omfattende erfaring og kompetanse innen den type aktiviteter som vil komme i nordområdene. Likevel må vi fortsette å øke kunnskapen om de utfordringer og muligheter som dette området gir oss, sier Erik Giercksky som er kommunikasjonssjef i Norges Rederiforbund.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: