Ny leder av Nordnorsk Petroleumsråd

Nordnorsk Petroleumsråd har fått ny leder i fylkesordfører Runar Sjåstad fra Finnmark (t.v.). Her sammen med Line Miriam Sandberg og Arve Knutsen, fylkesråder i henholdsvis Troms og Nordland. (Foto: Nordland fylkeskommune)
Ledelsen av Nordnorsk Petroleumsråd er overtatt av Finnmark.

Ledelsen av Nordnorsk Petroleumsråd er overtatt av Finnmark. 

Rådet holdt årsmøte onsdag denne uken, og ledelsen av rådet er nå rullert fra Nordland til Finnmark. 

 – Jeg er gleder meg til å ta fatt på det arbeidet som er igangsatt av petroleumsrådet så langt, sier fylkesordfører i Finnmark og påtroppende leder i Nordnorsk Petroleumsråd Runar Sjåstad.

Petroleumsrådet ble opprettet i 2013 som en arvtaker etter Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge. Rådet bidrar til å fremme utviklingen av petroleumsnæringen i landsdelen gjennom politisk og administrativt samarbeid.
De siste to årene har Nordland hatt ledelsen, nå er det Finnmarks tur.

- Nordnorsk petroleumsråd har blitt en viktig arena for diskusjon og politisk samarbeid i landsdelen, og jeg har stor respekt for det arbeidet som er gjort under Nordlands ledelse, sier Sjåstad. Det ligger også store og viktige saker foran oss og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet.
Petroleumsrådet sier seg godt fornøyd med utlysningen av 23. konsesjonsrunde og forslag til TFO 2015 som gir store muligheter for petroleumsnæringen i nord. 

- Petroleumsnæringen er svært viktig for Nord-Norge og det er viktig at landsdelen står samlet i sitt arbeid om å legge til rette for utviklingen. Jeg ønsker å fortsette dette arbeidet og bidra til at landsdelen fortsatt kan stå sammen om å fremme regionens interesser.

Under årsmøtet ble det også vedtatt å etablere et prosjekt som skal utrede muligheter for forbedring av de nasjonale rammebetingelsene for bransjen. Målet er å oppnå rammebetingelser som i større grad tilrettelegger for krevende prosjekter og områder av sokkelen med manglende infrastruktur.
– I en situasjon hvor næringen står overfor mange utfordringer er det viktig at vi orienterer oss om hvilke muligheter vi har for bedre å legge til rette for fortsatt utvikling i nord, avslutter Sjåstad.

 

Nordnorsk Petroleumsråd

Nordnorsk Petroleumsråd skal drøfte petroleumsrelaterte saker som berører landsdelen slik at landsdelen framstår som samlet i sine handlinger. Følgende fylkeskommuner og kommuner er medlemmer: Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Varanger, Nordkapp, Hammerfest, Tromsø, Lenvik, Harstad, Narvik, Bodø og Alstahaug.
Rådet skal gjennom sitt arbeid bidra til å fremme utvikling av petroleumsnæringen i landsdelen. Deltagende fylkeskommuner og kommuner i Nordnorsk Petroleumsråd skal gjennom forpliktende samarbeid medvirke til at petroleumsressursene i Nordområdene skaper størst mulig verdiskaping og sysselsetting i landsdelen.

 

Tags