- Ny kulldrift på Svalbard mulig fra høsten 2018

Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske mener utsiktene for gjenopptagelse av kulldriften i Svea og Lunckefjell (bildet) på Svalbard er adskillig lysere enn for ett års tid siden. (Foto: SNSK og privat).
- Vi vurderer ulike modeller i forhold til en eventuell gjenopptagelse av kulldriften, sier administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske.


- Vi vurderer ulike modeller i forhold til en eventuell gjenopptagelse av kulldriften, sier administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske.

Som High North News skrev i oktober i fjor har kullprisene på det internasjonale markedet steget kraftig gjennom store deler av 2016, og prisutviklingen er fortsatt positiv. I dag bekrefter SNSK-direktøren at prisene fremdeles er gode nok til at man har et oppstartprosjekt gående, og at dette tidligste kan legges frem for styret i konsernet i mai-juni i år.

Betydelig bedre utsikter

- Det er betydelig bedre utsikter nå enn for ett år siden, men det er også innlysende at vi må se en stabilitet i prisen før det kan komme på tale å starte igjen med kulldrift fra Svea og Lunckefjell, presiserer Ravlo overfor HNN. 

Direktøren understreker videre at det er driftshvile som er vedtatt for kulldriften, og at alt ligger greit til rette for å starte opp igjen. Realistisk sett kan det være mulig å være i gang fra høsten 2018.

Trenger en milliard

- Men det er jo en del som skal på plass først, ikke minst finansiering av arbeidskapital. Det blir en sentral del av hele regnestykket, sier Wenche Ravlo og antyder et arbeidskapitalbehov på pluss minus en milliard kroner.

- Vi mener det vil være fornuftig og bærekraftig gruvedrift å utnytte en kartlagt ressurs, slik det er i Svea og Lunckefjell - selvsagt gitt at økonomien også er bærekraftig. Og selvsagt må vi ha eieren med på beslutningen, sier direktør Wenche Ravlo i Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

Naturlig å vurdere

- I en situasjon med driftshvile i Svea og Lunckefjell, er det naturlig at styret i Store Norske løpende vurderer muligheter og forutsetninger for gjenopptagelse av kulldriften. Departementet som eier har ikke tatt stilling til en eventuell gjenopptagelse av kulldriften, sier kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i Nærings- og fiskeridepartementet.


Nøkkelord