Ny ENI-kontrakt i nord

Avtalen gir økt sysselsetting i hele regionen.

Eni Norges aktiviteter i Barentshavet gir positive ringvirkninger for næringslivet i nord. Selskapet har inngått en avtale med TOOLS som vil medføre økt aktivitet for leverandørselskapets Hammerfest-kontor, melder ENI i en pressemelding.

Selskapet skal blant annet levere verktøy, rør og koblinger, renholdsprodukter og annet forbruksmateriell til Goliat-prosjektet. Avtalen vil bli administrert fra TOOLS i Tromsø og Hammerfest og har en varighet på tre år, med mulighet til forlengelse med inntil fire nye år (2+2).

Dette gir økt aktivitet og sysselsetting for TOOLS i hele regionen og ikke minst lokalt i Hammerfest, heter det i pressemeldingen.