Ny eksportrekord: Norsk torsk «ruler» i Europa

Søkertallene er klare: Interessen for yrkesfag er økende og flere søker seg nå også til sjømatfag. (Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)
For første gang i historien har Norge eksportert torsk for over en milliard kroner i løpet av en måned. Eksportveksten til EU-landene alene er på eventyrlige 64 prosent sammenlignet med april i fjor.

For første gang i historien har Norge eksportert torsk for over en milliard kroner i løpet av en måned. Eksportveksten til EU-landene alene er på eventyrlige 64 prosent sammenlignet med april i fjor.

EU er det dominerende markedet både for fersk og frossen torsk, og de ferske tallene fra Norges sjømatråd viser god vekst for begge.

Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 33 prosent i april måned (økning på 69 millioner kroner, opp til totalt 277 millioner kroner).

For frossen torsk er økningen i april på 21 prosent.

Både torsk og sei setter eksportrekorder denne måneden, med økninger på henholdsvis 35 og 33 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.


- Fantastiske tall

Dette gleder selvsagt Norges sjømatråd: 

- Ja, vet du hva! De siste torsketallene har det vært så artig å få, sier kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll til High North News. 

- Bak disse fantastiske tallene ligger det fullt fiske og høy aktivitet på mottakene gjennom påsken. Det er også gledelig å se at kvalitetsarbeidet som gjøres i verdikjeden gir avkastning i form av økte priser på kvalitetsmerket skrei, sier Bakkevoll.

- Vi har akkurat fått inn tallene for skreien også, men de må vi kvalitetssikre med anleggene og mottakene før vi går ut med noe, fortsetter han. 

Laksen tar nye veier 

Selv om Norge i april eksporterte sjømat for hele 5,4 milliarder kroner er ikke tallene like gode over hele linja. 

Ser man den norske sjømateksporten under ett er det en nedgang på 386 millioner kroner – eller 7 prosent - sammenlignet med april i fjor.

Den norske sjømateksporten er likevel, når man oppsummer årets første måneder, på samme nivå som i fjor: rundt 22,5 milliarder kroner.

- Årets aprilmåned ligger litt under fjorårets rekorder. Noe av forklaringen på dette er at lakseprisen ligger på et noe lavere nivå når Russland, som var et av våre store marked, er ute. Prisen er likevel på et høyt nivå, og målt i volum har Norge eksportert like mye laks i april som samme måned i fjor, og mer så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er nå Polen, Frankrike og Storbritannia som er de største mottakerne av laks fra Norge.

For de andre fiskeslagenes del viser tallene fra Norges sjømatråd at ørreteksporten i april har falt med 37 prosent. Klippfiskeksporten har imidlertid økt, med 12 prosent. Her er Portugal største marked, med en verdi på 55 millioner kroner.

Tags