- Ny drift i Svea og Lunckefjell er lønnsom

Kulldrift på Svalbard kan være lønnsomt fremdeles, hvis man endrer driftsmodell, mener den tidligere direktøren i Store Norske, Robert Hermansen. (Foto: SNSK).
Staten bør gjenoppta kulldriften i Svea og Lunckefjell, eller la private drivere overta. Det vil lønne seg i stort monn. Det hevder tidligere direktør i Store Norske, Robert Hermansen.

 

Staten bør gjenoppta kulldriften i Svea og Lunckefjell, eller la private drivere overta. Det vil lønne seg i stort monn.

Det hevder tidligere direktør i Store Norsker Spitsbergen Kulkompani (SNSK), Robert Hermansen, i en kronikk i High North News.

- Jeg anbefaler at departementet får vurdert en videreføring av kulldriften i Svea/Lunckefjell etter anførte retningslinjer før en beslutter nedlegging. Dette vil ikke få noen budsjettmessige konsekvenser for 2018, skriver Hermansen.

Til High North News sier den tidligere direktøren i Store Norske at han også har vært i samtale med Næringsdepartementet om den driftsmodellen han beskriver for Svea og Lunckefjell i kronikken.Dyrere opprydding

Robert Hermansens innspill blir ikke mindre aktuell etter at det i de seneste dagene er blitt kjent at oppryddingen etter kulldriften i de to gruvene blir minst dobbelt så dyrt som tidligere antatt. 

I kronikken skriver den tidligere direktøren i SNSK at det finnes et lønnsomt alternativ for videre drift, et alternativ som styret i selskapet eller eieren ikke har vurdert.

Konsulentselskapet Deloitt har anslått at Store Norske vil trenge tilførsel av startkapital på en drøy milliard kroner for å kunne avslutte driftshvilen i gruvene og gjenoppta produksjonen.


Et tredje alternativ

"Næringsdepartementet anser at Staten som eier står overfor to hovedalternativer:
1. Oppstart i Svea/Lunkefjell, til 1050 mill kroner, eller
2. Avvikling og opprydding i området, som styret i Store Norske har beregnet til ca 700 mill kroner, og som departementet nå foreslår i statsbudsjettet for 2018", skriver Hermansen.

Det er dette tallet på 700 millioner som nå er doblet, ifølge to brev næringsminister Monica Mæland har skrevet til Stortinget.

Men, ifølge Robert Hermansen finnes det et tredje, lønnsomt, alternativ, der det også skal ha dukket opp interesse fra investorhold.


Omdiskutert opplegg

Dette alternativet innebærer salg av en god del utstyr og drift etter en annen driftsmodell enn den som ble brukt frem til driftshvilen. Hermansen hevder at det var et opplegg som var sterkt omdiskutert og som førte SNSK inn i uløste vanskeligheter.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det at driften i gruvene Svea og Lunckefjell avsluttes fordi ny start og videre drift neppe vil kunne bli lønnsomt.


Må rydde uansett

Det sier næringsminister Monica Mæland fremdeles, trass i at oppryddingskostnadene etter alt å dømme minst blir fordoblet. Som hun skriver i det første brevet til Stortinget:

"Jeg vil understreke at den nye informasjonen ikke omhandler elementer som påvirker vurderingene av lønnsomheten ved en eventuell oppstart, og at regjeringens forslag om å avvikle kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell står fast. Opprydding etter kullvirksomheten må gjøres uansett".

 

 

Nøkkelord