Ny direktør i Gassco

Frode Leversund er ansatt som ny administrerende direktør i Gassco.

Frode Leversund er ansatt som ny administrerende direktør i Gassco. 

Leversund begynner i nyjobben 1. oktober, og overtar etter Brian Bjordal som går av med pensjon. Leversund kommer fra Statoil, hvor han har hatt flere lederstililnger innen prosessering og transport av gass. 

– Frode Leversund har en bakgrunn som vil være meget relevant for Gassco i tiden fremover. Gassco skal sørge for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv gasstransport; områder Leversund har betydelig kompetanse innenfor. I tillegg har han deltatt i, og ledet, flere store forbedringsprosjekter, en verdifull erfaring nå som olje- og gassindustrien gjennomgår store endringer, sier styreleder Ottar Rekdal.

Gassco er ansvarlig for transport av gass fra norsk sokkel til Europa, og sørger for at millioner av mennesker får levering av gass hver dag, året rundt. Gassco er operatør og ansvarlig for drift og utvikling av et transportsystem med 8000 kilometer rørledninger og knutepunktplattformer på norsk sokkel. Selskapet har også operatøransvar for prosessanleggene Kollsnes og Kårstø, samt fire mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Selskapet er eid av Olje- og energidepartementet, og har 360 ansatte. 

 

Tags