Nussirs søknad ble sendt direkte til departementet

Nussir ASA har søkt driftskonsesjon for gruvedrift i Kvalsund. Søknaden skal nå behandles i Nærings- og fiskeridepartementet. (Foto: Arne O. Holm)
Sametinget går i mot at Nussir skal få driftskonsesjon, dermed har Direktoratet for Mineralforvaltning sendt den videre til Nærings- og fiskeridepartementet for behandling.

Sametinget går i mot at Nussir skal få driftskonsesjon, dermed har Direktoratet for Mineralforvaltning sendt den videre til Nærings- og fiskeridepartementet for behandling.

Årsaken ligger i en bestemmelse i Mineralloven som kun er gjeldende i Finnmark: "dersom Sametinget eller grunneieren går imot at søknaden innvilges, skal søknaden avgjøres av departementet."

I Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser de nå til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for alle videre spørsmål om saken. 

- Foreløpig arbeider vi med å sette oss inn i saken. Den videre framdriften, tidsplan og gjennomføring er derfor ikke avklart, sier kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug i NFD på spørsmål om behandlingstiden. 


Fornøyd direktør 

Direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, er fornøyd med tempoet i direktoratets håndtering. Han har tidligere vært kritisk til sendrektighet i behandlingen av selskapets utslippssøknad, som ble endelig avgjort i desember 2016, drøyt fem år etter at den ble sendt inn. Når det gjelder driftskonsesjonen har han foreløpig lite å klage på:

- Jeg tror kanskje de brukte én dag på å sende søknaden videre til departementet, sier han fornøyd. Nå er han optimist, og har god tro på at departementet ikke kommer til å bruke årevis på behandlingen av søknaden. Utsatt frist

DMF fikk allerede for halvannet år siden dokumentene i selskapets søknad om driftskonsesjon, den siste tillatelsen selskapet trenger for å starte gruvedrift i Kvalsund. 

- Vi sendte tidlig inn et utkast til kvalitetskontroll, også har vi hatt dialog med direktoratet om hva som måtte komplementeres av opplysninger før vi sendte inn den endelige søknaden, forklarer Rushfeldt. 

Søknaden ble så sendt ut på høring fra DMF 21. juni, med frist 1. september. Fristen ble senere utsatt til 22. september etter at flere høringsinstanser søkte om dette.

Nøkkelord