Nussir sikter mot utslippsfri gruvedrift

En glad Nussir-direktør, Øystein Rushfeldt, går langt i å love at gruvedriften i Kvalsund skal bli uten utslipp av klimagasser. - Vi vil bli verdensledende på utslipp, sier Rushfeldt. (Arkivoto: Arne F. Finne).
En glad Nussir-direktør, Øystein Rushfeldt, går langt i å love at gruvedriften i Kvalsund skal bli uten utslipp av klimagasser. - Vi vil bli verdensledende på utslipp, sier Rushfeldt. (Arkivoto: Arne F. Finne).

Nussirdirektør Øystein Rushfeldt går langt i å love at gruvedriften i Kvalsund skal bli klimagassfri.

Dagens vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om å gi Nussir driftskonsesjon blir selvsagt møtt med glede av direktør Øystein Rushfeldt.

Glad på vegne av Kvalsund

- Jeg er mest glad på vegne av Kvalsund kommune, som nå endelig får på plass en virksomhet de har jobbet for i årevis, sier Rushfeldt på telefonen fra Cardiff til High North News.

- Vi sitter akkurat sammen med Europas beste ekspertise for å ta beslutninger om teknologiske løsninger for driften av gruven. Det er et absolutt mål for oss at driften i Kvalsund skal være utslippsfri helt fra starten av. Vi vil jobbe hardt for å bli en av verdens beste gruver når det gjelder klimagassutslipp, og jeg har god tro på at vi skal få til full elektrifisering av driften, sier Rushfeldt.

Et vendepunkt for mineralnæringen

Rushfeldt håper at dagens vedtak fra NFD innebærer et vendepunkt for norsk mineralnæring.

- Så vidt jeg husker er dette første gang siden 1980-tallet at det gis tillatelse til å åpne en ny malmgruve i Norge. Norge har ikke akkurat vært noe foregangsland i så måte, men det er lov til å håpe på at det endrer seg nå. Det at Torbjørn Røe Isaksen nå, etter lang vurderingstid, nå kommer ut med positivt vedtak er i alle fall lovende.

Det viser at det faktisk kan åpnes gruver i Norge, og det kan bidra til at investeringslysten tar seg opp igjen, mener Rushfeldt.

Produksjonsstart i 2022

Nussirsjefen peker på at produksjonen fra Kvalsundgruven alene kan forsyne industrien med kobber nok til å erstatte alle de 2,7 millioner norske fossilenergi-biler med el-biler i løpet av en 10 års periode. 

- Beslutningen om teknologiløsningene skal tas i nær fremtid, og vi regner med at inneværende år går med til å prosjektere og få utstyret på plass. Anleggsstart kan bli i 2020, og da legger vi opp til at det går omkring to år før gruven er i produksjon, sier Øystein Rushfeldt.

 

Nøkkelord