NunaMinerals nå verd null

Styret i det grønlandske mineralleteselskapet NunaMinerals har nedskrevet selskapets verdi til null kroner. Bakgrunnen er selskapets insolvens.

Styret i det grønlandske mineralleteselskapet NunaMinerals har nedskrevet selskapets verdi til null kroner.  Bakgrunnen er selskapets insolvens.

Det er den grønlandske radiostasjonen KNR som melder om den ekstraordinære nedskrivingen på 82 millioner kroner, som NunaMinerals har fortalt i en børsmelding. 

Mineralselskpets egenkapital er negativ, og forventet underskudd for 2014 er på 85 millioner danske kroner.

Tags