"NTNU og UiT fremoverlente"

- UiT Norges arktiske universitet og NTNU har et fremoverlent kroppsspråk i sin profilering og selvforståelse vis a vis regionalt næringsliv og samfunn, skriver Jarle Aarbakke, tidligere rektor ved UiT, i en kronikk i Adresseavisen.

Aaarbakke skriver at han tidvis føler seg ensom når han prøver å fremme regionenes rolle i forskningen. I kronikken skriver han:

Av breddeuniversitetene har Oslo og Bergen har også uhyre viktige regionale roller, men flagger helst andre sider av sin aktivitet. De nye universitetene er bygget opp av regionene og lever tett med dem. Videre, med NCE Maritim i Ålesund, Ulsteinvik og Fosnavågen som eksempel, innovative bedrifter er pådrivere for innovasjon i tett samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Møreforsk. Om de skal henge med i fortsatt knallhard internasjonal konkurranse, fordrer det tette samspill med regionale politiske myndigheter og tunge forskningsinstitusjoner. Oppsummeringsvis, vi må koble regionenes forskning sterkere opp mot nasjonale og internasjonale aktører. Vi må også mobilisere regionene i arbeidet for å nå nasjonale forskningsmål. Og vi må sikre legitimitet til aktører på fylkesnivået som kan gjøre forskning til en sentral del av sine regionale utviklingsstrategier.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: