Norway Seafoods med negativt resultat

Norway Seafoods tapte i fjerde kvartal, men langt mindre enn året før.
Norway Seafoods tapte i fjerde kvartal, men langt mindre enn året før. 

Etterspørselen etter torsk var god i siste kvartal 2014, både pris, volum og margin var høyere, men driftsresultatet for Norway Seafoods endte på minus 8 millioner kroner. Trøsten er at det er 20 millioner bedre enn året før. 

Omsetningen i fjerde kvartal var på 442 millioner kroner, en økning på 45 millioner sammenlignet med 2013. Denne økningen kommer både fra større volum og høyere pris. Produksjonen av ferske filetprodukter har økt, og det underliggende driften i Norge var marginalt bedre. Det negative resultatet på drift skyldes avsetninger, tap på valutakontrakter og nedskrivninger. 

- Det er en god utvikling i etterspørselen etter torskeprodukter og utviklingen i kvartalet var positiv. Bedre tilgang på råstoff og bra marked for ferske produkter resulterte i bedre marginer for driften. Driftsresultatet er likevel negativt både i kvartalet og for året som helhet, sier konsernsjef Thomas Farstad.Tags