Norway Pelagic overtar på Træna. "Bittert", sier Geir Sjøset

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Norway Pelagic har overtatt anlegget for pelagisk fisk fra Modolv Sjæøset på Træna. Hvitfiskanlegget skal drives av selskapet Trænstaven Holding, forteller Tor Vikenes i Norway Pelagic.

Allerede i april i år ble det kjent at hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset AS på Træna slet med lønnsomheten, og at mange av de ansette ble permittert. Etter den tid har det hersket en stor grad av usikkerhet omkring fremtiden til bedriften.

Spekulasjoner

En av eierne, Norway Pelagic Holding, har lenge holdt kortene tett til brystet og ikke villet fortelle om sine planer for anlegget på Træna. Det har vært spekulert i at man ville legge ned den pelagiske fabrikken, mens hvitfiskanlegget kunne overtas av lokale krefter. Slik har det også blitt.

Overtar alt

Administrerende direktør i Norway Pelagic, Tor Vikenes, sier til High North News at dette selskapet nå har tatt over hele det pelagiske anlegget, mens hvitfiskanlegget overtas av den andre eieren, Trænstaven Holding på Træna.

Lover drift

Tidligere daglig leder i hele bedriften, Geir Sjøset, som nå leder hvitfiskfabrikken, sier at de har planer om å øke kapasiteten i anlegget og dessuten forsøke å skaffe flere bein å stå på.

-Det er litt tidlig å konkretisere disse planene, det avhenger av flere faktorer og flere mennesker, men jeg tror det kommer til å skje mange interessante ting fremover, sier Sjøset. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er bittert å ha mistet den pelagiske fabrikken.

Vondt og bittert

-Dette er jo noe jeg har vært med på å bygge opp helt fra starten av, fra null, så det er klart at det er vondt. det er ikke bare å slå av en bryter og legge det bak seg. Jeg tror det blir sittende i kroppen lenge, sier Geir Sjøset. Han er imidlertid betinget optimist nå, med tanke på fremtiden på Træna.

-Det er man jo nesten nødt til å være. Banken er for det meste positiv hvis vi har opplegg som er økonomisk forsvarlig, og Norway Pelagic har også lovet fortsatt drift i fabrikken, og det må vi også tro dem på, sier Geir Sjøset. Dette bekrefter også Tor Vikenes i Norway Pelagic.

Langsiktig 

-Vi tenker langsiktig på Træna, og vår plan er å drive videre så lenge det er råstoffgrunnlag for det. Det har lenge vært klart at lønnsomheten ikke har vært god nok, og vi vil nå jobbe for å få denne opp, Hvordan dette skal skje er det for tidlig å si noe om ennå, sier Tor Vikenes til High North News. 

-Poenget er at vi vil skape trygge og gode arbeidsplasser på Træna gjennom bedring av driften. 

God dialog

Ifølge Vikenes har det vært en god dialog mellom de involverte partene gjennom hele denne prosessen. Han utelukker heller ikke at det kan bli en viss form for samarbeid mellom de to bedriftene fremover, hvitfiskfabrikken og den pelagiske fabrikken.

Også Geir Sjøset mener det må samarbeid til fremover.

-Vi vil alltid søke å samarbeide og trekke på hverandres sterke sider. Hvis alle drar i samme retning kan dette bli bra. Nå venter vi bare på at fylkeskommunen skal holde det den har lovet, og gi oss et tredje anløp av Fjordlast som går langs kysten her.

Her kan du lese bakgrunn og HNNs tidligere omtale av prosessene rundt Modolv Sjøset AS. 

Trænstaven Holding AS

Trænstaven Holding AS eies i hovedsak av Helgeland Sparebank og familien Sjøset. Banken sitter på 44,26 prosent av aksjene, mens Geir Anders, Knut, Georg Johan og Moy Sjøset eier til sammen 48,14 prosent. Gjensidige Bank og Selvåg Senior AS eier henholdsvis 3,89 og 3,7 prosent av aksjene.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: