Norway King Crab: Situasjonen er blitt verre

Foto: Havforskningsinstituttet

For to uker siden kunne Svein Ruud i Norway King Crab fortelle at de snart var tilbake til normal drift med relativt god etterspørsel etter krabbe, til tross coronautbruddet. Nå er situasjonen en helt annen.

For Norway King Krab er situasjonen blitt verre. Etterspørselen har ikke gitt seg, men å få sendt krabbe ut av landet er blitt veldig vanskelig. For mens selskapet er avhengig av rutefly for å få eksportert krabbe, er det nesten ikke rutefly igjen.

- Siden vi snakket sammen sist er det nesten ikke rutefly igjen. Det settes opp noen sporadiske fly som flyr nordmenn hjem, som vi er heldige å få haike med. Så er det ett og annet fly med medisinsk utstyr vi får sende krabben med. Det er blitt betydelig vanskeligere, sier daglig leder i Norway King Crab, Svein Ruud, til High North News.

Les også

Helt stengt

For å komme seg til Kina, Taiwan, Singapore og så videre, må de ha flyløsninger på plass. De er nemlig avhengig av å få frem produktet på 30-35 timer, noe som ikke er mulig med båt eller bil.

- Når myndighetene lukker land fra å ta inn passasjerer, har ikke flyselskapene noe å fly for. Det er ikke flyselskapene som gjør dette vanskelig, men det er ulike myndigheter. Vi har jo for eksempel nektet folk å komme til Norge, og da er det ikke noe poeng å la flyene gå fra utlandet og hit når ingen får være med, fortsetter Ruud.

Samtidig som situasjonen er utfordrende, finnes det noen lyspunkt. Etterspørselen på krabbe er fortsatt god, og i Kina og deres naboland er etterspørselen økende.

- I dagens situasjon må man glede seg for at det er fortsatt etterspørsel, og at det i Kina og deres naboland er økende etterspørsel. Det er vel det eneste positive jeg sitter og ser i dag.

Vil opprettholde aktivitet

Selv om fraktsituasjonen er utfordrende, jobber Norway King Crab på spreng for å sikre fraktløsninger. Ett av deres ønsker er å bidra til at aktiviteten ikke stopper opp. 

Daglig leder i Norway King Crab, Svein Ruud. Arkivfoto: Norway King Crab
Daglig leder i Norway King Crab, Svein Ruud. Foto: Norway King Crab

- Vårt bidrag er at vi ønsker så langt det lar seg gjøre å holde hjulene i sving. Vi ønsker å få tak i krabbe og sende det ut. Det vil vi for å holde fiskere og oss, og som et alternativ til å permittere ansatte, så ønsker vi å så langt det er mulig å holde hjulene i sving.

- Vi har vært på jobb hele helga for å se på ulike løsninger. Og vi ser ikke bare på Gardemoen, men alle flyplasser tilgjengelige ut fra Europa som gjør det mulig å få krabbene ut. Men det endrer seg fra time til time. Vi får bekreftet plasser, men av ulike grunner på kort tid slutter plutselig det flyet å gå eller blir omdirigert og så videre. Det er et farlig spill, fortsetter han.

Det ville dessuten vært mulig å holde aktiviteten stabil, om de bare hadde hatt gode måter å frakte krabben på.

- Paradoksalt nok, hvis vi hadde hatt stabile flyavganger til Asia, så tror jeg vi kunne holdt nok volum til å unngå permittering, og at vi kunne holdt de fiskerne som ville det i aktivitet. Det hadde vært mulighetsvinduet her, om vi hadde hatt fly logistikk. Så fort vi får det, tror jeg vi er i en situasjon hvor vi unngår permitteringer og de fiskerne som vil ha inntekt fra kongekrabbe denne perioden vil kunne få det.

Men å finne disse løsningene når myndigheter over hele verden setter restriksjoner på flybevegelse, er ingen enkel sak.

- Det er som å være inne på stående skiskyting i orkanstyrke. Det er ikke lett, fortsetter han.

Det er som å være inne på stående skiskyting i orkanstyrke. Det er ikke lett.
Svein Ruud, daglig leder i Norway King Crab

Må jobbe smart

Noe av frykten til Svein Ruud var for to uker siden at flytrafikken vil komme seg mye saktere enn situasjonen vil bedre seg, noe som kan sette kjepper i hjulene for høysesongen for krabbe. For deres del og andre deler av sjømatnæringen kan det bli utfordrende om det ikke kommer noen gode løsninger på plass. 

- Min frykt er at det er manko på passasjerfly i mai. Det er på den tid slik at vi, laksenæringen, og andre deler av sjømatnæringen er totalt avhengig av at det kommer fraktløsninger. Markedene vil nok komme seg raskere på bena enn det vil komme flykapasitet. Dette går rett inn i lommeboka på alle, og det første vi gjør er jo ikke å fly som før.

- Jeg har ikke en eneste flybillett booket fremover, noe jeg ikke kan huske at det har vært siden sikkert tidlig på 90-tallet. For min egen del vet jeg at det første jeg vil gjøre, er neppe å hive meg på et fly med en gang dette begynner å gå over. Det kommer til å ta lang tid før passasjervanene er tilbake.

Hvis dette fortsetter må myndighetene komme på banen og bidra til gode fraktløsninger for de som trenger det. Prisen for frakt har allerede godt over doblet seg for de få løsningene Norway King Crab har klart å finne. 

- Jeg tror man må på norsk side jobbe smart, fordi vi er helt avhengig av logistikkløsninger. Det er vi enten det er fly eller bil, og her tror jeg myndighetene må komme med løsninger hvor man for eksempel har luftbruer som sikrer norsk fisk ut i til når ulike land bedrer og friskemelder seg.

Nøkkelord