Norut har tilsatt leder ved sitt nye kontor

Geir Wiik er ansatt som leder ved Noruts nyopprettede kontor i Bodø.

Geir Wiik er ansatt som leder ved Noruts nyopprettede kontor i Bodø. 

Wiik er 59 år og kommer fra Bodø. Han har sin bakgrunn fra Luftforsvaret, hvor han sluttet i 2014. Til stillingen i Norut kommer han fra FOH, hvor han har vært sjef for Luftseksjonen ved operasjonsavdelingen på Reitan.

Nå skal han lede oppbyggingen av Noruts kontor i Bodø. Forskningsinstituttet etablerer kontor i Bodø for å bidra til å utvikle og profesjonalisere droneindustrien. Med Bodø som utgangspunkt ønsker Norut å gjennomføre droneoperasjoner, teste utstyr, kvalifisere tjenester, utvikle prosedyrer og beste praksis.

Norut skal ha kontor i Kunnskapsparken i Bodø, og har som ambisjon å vokse raskt i flybyen. 

- Geir Wiik har mange års erfaring med å bygge opp og lede luftfartsrelatert aktivitet, og har et stort kontaktnett innen luftfart. Vi er svært tilfreds med å ha fått en dyktig medarbeider til å bygge opp vår droneaktivitet i Bodø, sier konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow.
 

 

Norut 

Nord-Norges største forskningsselskap med virksomhet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Svalbard og nå Bodø.

Selskapet har rundt 130 ansatte og jobber med både teknologi, innovasjon og samfunnsutvikling.  Norut har over 30 års erfaring med forskning innen jordobservasjon, og har de siste 10 årene blitt anerkjent internasjonalt for sitt arbeid med bruk av droner i arktiske strøk.

Kilde: Norut

Tags