Norut fusjonsforhandler med ny forskningsgigant

Styrelderne Morten Hald, Norut (t.h.) og Hans Olav Lindal, NORCE, skal innlede forhandlinger om fusjn mellom de to forskningsselskapene. (Foto: NORCE og Torbein Kvil Gamst, UiT).
Det nordnorske forskningsselskapet Norut forhandler om fusjon med NORCE – en nyetablert forskningsgigant på Sør- og Vestlandet.


Det nordnorske forskningsselskapet Norut forhandler om fusjon med NORCE – en nyetablert forskningsgigant på Sør- og Vestlandet.

NORCE eies blant andre av universitetene i Bergen, Stavanger og Agder, og er allerede i gang med en sammensmelting av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova.

Parallelt med denne prosessen skal altså Norut , der UiT Norges arktiske universitet er hovedeier, inn i fusjonsforhandlinger.


Styrebehandlet i april

Klarsignalet for samtaler og forhandling om mulig fusjon ble gitt av styrene i Norut og NORCE i deres møter 19. april i år. Fusjonssamtalene vil trolig være klare før sommeren, heter det i en pressemelding fra Norut.

Styreleder i Norut, Morten Hald, sier til High North News at han tror Noruts sterke forskningsprofil på nordområdene vil kunne styrkes gjennom fusjon – dersom forhandlingene faller heldig ut.


Nasjonal og regional profil

-Forskning for og i nord får et bedre og bredere fundament, og blir med robust, tror Hald, og peker på at NORCE i dag har en nasjonal profil, samtidig som de har regionale ambisjoner innenfor sine områder.

Styrets ambisjon er å styrke Norut innenfor de fagområdene der instituttet allerede har en sterk posisjon; jordobservasjon, IKT og samfunnsfaglige tema med et tydelig fokus på nord og Arktis, sier Hald.


Spisskompetanse på nord

Norut har spisskompetanse på Arktis, og driver forskningsaktiviteter innen en rekke områder, blant annet satellittfjernmåling, droneteknologi, IKT, energi, miljø, bioteknologi, næringsutvikling og urfolk. De strategiske satsingene til Norut befinner seg innen anvendt teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning, inndelt i tre hovedsatsinger - "Air and Space", "Sustainable Arctic Societies" og "Ocean".


Fakta om NORCE og Norut

Norut er Nord-Norges største anvendte forsknings- og innovasjonskonsern, med kontorer blant annet i Tromsø, Alta og Bodø. Konsernet har vel 100 ansatte, og UiT Norges arktiske universitet er majoritetseier.

Norut har spisskompetanse på Arktis, og driver forskningsaktiviteter innen en rekke områder, blant annet satellittfjernmåling, droneteknologi, IKT, energi, miljø, bioteknologi, næringsutvikling og urfolk.

NORCE eies blant annet i dag av de tre universitetene i Bergen, Stavanger og Agder, gjennom Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS.

NORCE har hovedkontor i Bergen, og virksomhet i hver av regionene på Sør- og Vestlandet. Med overdragelsen av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova, vil konsernet ha cirka 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

NORCE har store fagmiljøer innen helse, teknologi, energi, samfunn, miljø og klima, der man har ambisjoner om å være både nasjonalt og internasjonalt ledende på utvalgte felt.

Noruts styreleder Morten Hald tror at dersom UiT Norges arktiske universitet kommer inn som en fjerde stor eier, så vil det være positivt for å bygge en sterk nasjonal instituttsektor, og styrke samhandlingen mellom de fire involverte  universitetene.


Videreutvikle og forsterke

NORCE eies blant annet i dag av de tre universitetene i Bergen, Stavanger og Agder, gjennom Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS.

- Ambisjonen er at den kompetansen som Norut har i dag skal videreutvikles og forsterkes. NORCE har fagmiljøer som vil kunne bidra til dette og som passer for Norut, sier Hald.

- Hva vil en eventuell fusjon ha å si for Noruts fremtidige lokalisering?

- Det er for tidlig å si noe om like ting nå, fusjonssamtalene har så vidt kommet i gang, men utgangspunktet er at den nye institusjonene skal være representert flere steder. Det er også nedfelt i den regionale profileringen, sier Morten Hald, som ikke er engstelig for at Norut skal bli "slukt" av den nye forsikringsgiganten.

- Jeg tror nord-forskningen kommer til å bli tydeligere i det store bildet. Alle må se nordover i fremtiden, også det nye og store NORCE, sier styreleder i Norut, Morten Hald.


Nøkkelord