Northland utsetter tredjekvartalsrapport

Northlandkonkursen er en av de mest omfattende i Skandinavia noensinne. (Foto Northland.eu)
Resultat for tredjekvartal skulle presenteres i dag, men siden det fortsatt jobbes med å avklare hvor stort verdifall selskapet har hatt, er rapporten utsatt.
Resultat for tredje kvartal skulle presenteres i dag, men siden det fortsatt jobbes med å avklare hvor stort verdifall selskapet har hatt, er rapporten utsatt.

Resultatet for tredje kvartal skal, ifølge en pressemelding, komme 28. november.

I pressemeldingen kommer det også frem at styret i det kriserammede gruveselskapet, i slutten av november, skal  avgjøre hva som skjer videre med selskapet.

Styreleder Olav Fjell mener den beste løsningen er raskt å få i gang produksjonen av jernmalm. Det begrunner han med risikoen for å miste kvalifisert arbeidskraft og at det blir dyrere å starte opp igjen produksjonen jo lenger tid som går.

Selskapet stanset i oktober all produksjon av jernmalm på grunn av lave råvarepriser.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: