North Energy ASA gir seg i Alta

Det nordnorske oljeselskapet North Energy annonserer i dag at de vil flytte hovedkontoret til Tromsø.

Det nordnorske oljeselskapet North Energy annonserer i dag at de vil flytte hovedkontoret til Tromsø.

Beslutningen om å samlokalisere den nordnorske virksomheten i Tromsø innebærer en gradvis utfasing og nedstengning av Alta-kontoret, og en endring av selskapet registrerte forretningsadresse. 

Det annonserer selskapet i en børsmelding i dag.

North Energy ASA har allerede vedtatt et program for kostnadskutt som skal redusere de årlige driftskostnadene ned til 100 millioner kroner.

- Det kraftige fallet i oljeprisen har medført at hele industrien er i omstilling. Ingen er upåvirket av dette, og som et ansvarlig selskap er vi nødt til å ta grep for å tilpasse oss en ny realitet. Kostnadsgrepene vi nå tar vil bidra sterkt i vårt arbeid med å posisjonere North Energy som et robust og attraktivt oljeselskap for fremtiden, sier styreleder Anders Onarheim i børsmeldingen.

Siden oppstarten i 2007 har North Energy påtruffet olje eller gass i 6 av selskapets til nå 13 letebønner. Selskapets kommersielle gjennombrudd har imidlertid latt vente på seg.

- Det faktum at vi fortsatt jager vårt kommersielle gjennombrudd er en situasjon vi tar på største alvor. Vår høyeste prioritet er å ta del i et kommersielt funn, demonstrere verdiskapning for våre aksjonærer og samtidig forankre North Energy som en langsiktig, kompetent aktør i nord. I mellomtiden tar vi nå ansvarlige grep som en respons på de forverrede markedsforholdene og den nye realiteten industrien står ovenfor, sier Knut Sæberg som er fungerende administrerende direktør i selskapet.

North Energys strategi er fortsatt å lete etter kommersielle oljeforekomster med fokus på Barents- og Norskehavet. Et viktig mål med den planlagte samlokaliseringen er å styrke selskapets tekniske og kommersielle miljøer gjennom etableringen av mer fokuserte og effektive team.

 

Tags