Norske eksperter holdt igjen på grensa etter møte om atomsikkerhet

Akademik Lomonosov at bay in St. Petersburg, Russia. (Photo: Agustin Alapont Castilla/Shipspotting)
Det at to offisielle representanter fra Norge ble holdt igjen på grensa, etter å ha deltatt på et møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk tidligere denne uken, har stjålet deler av oppmerksomheten fra den årlige samlingen - som stadig handler om atomavfall og risikable transporter. 


Det at to offisielle representanter fra Norge ble holdt igjen på grensa, etter å ha deltatt på et møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk tidligere denne uken, har stjålet deler av oppmerksomheten fra den årlige samlingen - som stadig handler om atomavfall og risikable transporter. 

Det norske utenriksdepartementet betegner hendelsen som alvorlig.

Ifølge nettavisen The Barents Observer var det to representanter fra Fylkesmannen i Finnmark som ble holdt igjen på grenseposten Boris Gleb, av grensevakter fra Russlands sikkerhetstjeneste FSB. Ifølge avisen Finnmarken skal de to nordmennene vær involvert i Fylkesmannens arbeid med atomsikkerhet.

Foreløpig er det få detaljer rundt hendelsen som er kjent, men ifølge Ingvild Aleksanderen, midlertidig Fylkesmann i Finnmark, skal begge nå være hjemme i Norge igjen. 
 
- Kan få store konsekvenser

På møtet i Murmansk var gamle reaktorer på Kola, og videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonosov blant hovedtemaene.

- En ulykke med et flytende kjernekraftverk kan ha store konsekvenser både for mennesker og miljø. Norske myndigheter vil derfor også følge den videre transporten fra Murmansk til Pevek nøye, sier Utenriksdepartementets statssekretær Audun Halvorsen.

Halvorsen er mannen som ledet den norske delegasjonen til det årlige kommisjonsmøtet, og Akademik Lomonosov ligger i dag i den samme byen hvor møtet fant sted: I Murmansk - hvor det flytende kjernekraftverket i disse dager testes og lastes med reaktorbrensel.

Kraftverket ble transportert langs norskekysten fra St. Petersburg til Murmansk i vår, og ifølge UD var det konstruktiv dialog mellom russiske og norske myndigheter som førte til at slepet gikk uten kjernebrensel om bord.

Kjernekraftverket skal etter planen transporteres videre til Pevek i Russland sommeren 2019.


Felles beredskapsøvelse 

Både den norske og russiske delegasjonen framhever  at samarbeidet innen miljøovervåking er godt, særlig når det gjelder felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av dumpet materiale i Kara- og Barentshavet.

Et annet viktig tema på årets møtet var utskipingen av atomavfall fra Andrejevbukta i Russland til Majak-anlegget i Syd-Ural.

Den første utskipingen av brukt kjernebrensel gikk med spesialskip til Majak i fjor sommer.

Majak-anlegget, som det brukte brenselet skal fraktes til, er Russlands hovedanlegg for gjenvinning, behandling og lagring av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Tidligere har det skjedd en rekke ulykker og utslipp ved anlegget, og det har ført til at områdene rundt er sterkt forurenset.

Den planlagte uttransporteringen av brensel skal pågå i minst sju år, og neste måned skal det være en felles norsk-russisk beredskapsøvelse i Andrejevbukta.

UD: - Vi trenger mer kunnskap om forholdene

- Norske myndigheter har tidligere hatt omfattende samarbeid med russiske myndigheter om miljøsituasjonen ved anlegget. Økt transport av brukt kjernebrensel til anlegget har aktualisert behovet for å gjenoppta dialogen med Russland, slik at vi får mer kunnskap om forholdene ved anlegget, sier statsssekretær Audun Halvorsen.

Sikkerheten ved kjernekraftverket på Kola var også blant temaene når kommisjonen møttes i Murmansk. Det norske Utenriksdepartementet er bekymret over at levetiden for to av de eldste reaktorene ved dette kraftverket kan ligge an til å bli forlenget.

- Norsk syn er at de eldste reaktorene bør nedlegges. Vi er informert om at den eldste reaktoren fikk ny lisens for ytterligere 15 år nå i sommer, og det er planer for ny lisens også for den nest eldste reaktoren som har lisens til 2019, sier Halvorsen.


Nøkkelord