- Totland tar feil, norsk suverenitet er ikke truet

(Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen, www.nordnorge.com)
(Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen, www.nordnorge.com)

Man skulle tro at en kronikk med navnet "Sårbare Svalbard" handlet om klimaendringer og skredproblematikk. Eller kanskje utfordringer knyttet til utenlandske borgere som bor over tid i Longyearbyen med barn som identitetsmessig og kulturelt blir norske, men ikke opparbeider seg noen rettigheter. Eller kanskje beredskapsutfordringene vi som bor her i nord står i; det faktum at vi er lenger unna hjelp og bistand om en stor ulykke skulle inntreffe enn noen andre steder i Norge.

Så feil kan man ta. I en kronikk 23. oktober på highnorthnews.com er det selve suvereniteten over Svalbard Per Arne Totland uttrykker bekymring for. La meg prøve å berolige Totland:

1. Totland hopper glatt bukk over det faktum at det var dobbelt så mange russere som nordmenn på Svalbard på 70- og 80-tallet - mens det enda var kald krig og mens troen på oljevirksomhet på Svalbard fortsatt var stor. Var suvereniteten truet da? Neppe. Er den det nå? Det er ikke noen gode grunner til å hevde det.

2. Utfordringene knyttet til nedgangen i antall nordmenn på Svalbard handler for oss som bor her om å kunne ha norsk som arbeidsspråk, kunne kommunisere godt med foreldregenerasjonen i skole- og barnehage og å ivareta norske tradisjoner på en god måte – ikke ulikt de utfordringene man har i mange storbyer med store utenlandske miljøer. Videre er det en stor utfordring at en del utlendinger har begrensede rettigheter på Svalbard. Ingen av disse momentene har noe med suvereniteten å gjøre.

3.  "Issmelting og temperaturøkning i havet gjør at nye arter migrerer inn og at nye muligheter vil åpne seg for skipsfarten" skriver Totland. Det er for så vidt helt riktig, men klimaendringenes påvirkning på økosystemene, breene, naturfarene og byggeskikken bekymrer og opptar oss som bor her vesentlig mer. Heller ikke dette momentet har noe med suvereniteten å gjøre.

Svalbard og Longyearbysamfunnet står oppe i mange utfordringer i 2018. Svekket suverenitet er ikke en av dem. Er det en dårlig skjult bekymring for utfasing av ulønnsom og klimafiendtlig kulldrift Totland egentlig prøver å uttrykke?

Espen Klungseth Rotevatn er gruppeleder og leder i Svalbard MDG.

Nøkkelord