Norsk sjømateksport til EU opp ti prosent

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fotografert i LIsboa, januar 2015. (Foto: NFD)
Trenden er ikke til å ta feil av; etterspørselen etter norske fiskeprodukter er stadig økende. Sammenlignet med i fjor har eksporten av norsk sjømat til EU-markedet økt med over ti prosent.

Trenden er ikke til å ta feil av; etterspørselen etter norske fiskeprodukter er stadig økende. Sammenlignet med i fjor har eksporten av norsk sjømat til EU-markedet økt med over ti prosent.

- Hvert år sendes mer enn 1,3 millioner tonn sjømat fra Norge til EU. Det tilsvarer 170 fulle vogntog, hver dag, hele året. I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten, konstaterer fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ved utgangen av første kvartal i år er sjømateksporten til EU på hele 11,6 milliarder kroner, en økning på over ti prosent sammenlignet med fjorårets tre første måneder. 

Aspaker mener det er et stort potensial også for videre vekst i næringen:

- Men det er også utfordringer som må løses. Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og tungvinte tollkvoter i EU. Når flere vil ha norsk sjømat er det viktig å forenkle handelssamarbeidet og sikre bedre markedsadgang, sier hun i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I går reiste Aspaker til Brussel for å delta på verdens største sjømesse, Seafood Expo Global.

I løpet av oppholdet i EU-hovedstaten skal fiskeriministeren ha flere møter, og på Sjømatrådets konferanse skal hun ta opp vekstpotensialet i sjømatindustrien. 

Tags